Zonnepanelen en de terugdraaiende teller

Zonnepanelen met terugdraaiende teller

De regeling van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter werd recent vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Voor honderdduizenden betekent dit een streep door de rekening. Het zijn stuk voor stuk mensen die investeerden om een bepaald rendement na te streven. Zij leiden nu een financieel verlies en voelen zich begrijpelijk dan ook bekocht. Onze partner en rechtsbijstandsverzekeraar D.A.S. liet ons intussen weten intussen al heel wat schadedossiers hierover te hebben ontvangen.

Compensatie voor zonnepanelen?

De Vlaamse regering was er als de kippen bij om compensaties aan te kondigen. Zo maakten ze intussen bekend dat er een financiële compensatie komt voor de Vlaamse eigenaars in zonnepanelen die hun investering tot op vandaag nog onvoldoende konden terugverdienen.

Hier vindt u het VRT-verslag uit ‘Het Journaal’ van 22 januari 2021.

Compensatie via rechtsbijstand?

Momenteel is er nog enige onzekerheid over de werkelijke schade voor veel eigenaars van zonnepanelen en de voorgestelde compensatieregeling van de Vlaamse Overheid. De rechtsbijstandsverzekeraar onderzoekt momenteel samen met een gespecialiseerd advocatenkantoor welke stappen mogelijk zijn en of er een slaagkans is in geval van een gerechtelijke procedure tegen het Vlaamse Gewest voor foutief overheidshandelen.

Conclusie

Intussen zijn er heel wat (al dan niet betalende) acties opgestart via sociale media. Uiteraard behoudt u het recht om hierop in te tekenen. Weet dat u bij een gedekt schadegeval een proactieve tussenkomst mag verwachten wanneer u de juiste waarborgen onderschreef bij een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar. Uw juridische belangen zullen tot het uiterste worden behartigd, werd ons verzekerd!

Waarom een onafhankelijke rechtsbijstand?

Onafhankelijk in onafhankelijke rechtsbijstand

Een schade leidt vaak tot onenigheid, bv. over wie aansprakelijk is of de hoogte van het uit te betalen bedrag. Dit kan met de tegenpartij zijn maar evengoed met uw eigen verzekeraar.

Wat wanneer de tegenpartij bij dezelfde verzekeraar is verzekerd of u het niet eens bent met uw verzekeraar?

Een onafhankelijke rechtsbijstand is samen met ons als onafhankelijk verzekeringsmakelaar de enige garantie voor een objectieve, optimale verdediging van uw belangen als klant.

Ruimere dekkingen

Een rechtsbijstand binnen een ander verzekeringscontract biedt enkel dekking bij een schade met die met specifieke verzekering samengaan. Ruimere waarborgen zijn voorzien in een afzonderlijke, onafhankelijke rechtsbijstandsverzekering. Bijkomend kunt u deze nog uitbreiden i.f.v. uw situatie. Hier is de uitbreiding 'contractuele geschillen' een optie die zeer vaak wordt toegevoegd aan de polis.

En lees zeker die 'kleine lettertjes' in uw klassieke rechtsbijstand, want meestal sluit deze een tussenkomst uit wanneer u ingaat tegen uw eigen verzekeraar. Een extra reden om te kiezen voor een onafhankelijke rechtsbijstand?

Hogere verzekerde bedragen

Gerechtelijke procedures kunnen lang aanslepen waardoor de facturen van advocaat, expert, dokter, gerechtsdeurwaarder, ... niet achterblijven. De kostprijs wordt op die manier snel de hoogte ingejaagd.  Een losstaande rechtsbijstand is dan zeker geen overbodige luxe, want de grensbedragen tot waar een standaard rechtsbijstand tussen komt zijn dan snel uitgeput.

Bijstand door experts

Een verzekeraar die uitsluitend rechtsbijstand aanbiedt, komt dagdagelijks heel wat tegen. Dergelijke verzekeraars en hun medewerkers zijn dan ook op en top gespecialiseerd in juridische kwesties. Samen met ons als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan zij klaar om uw belangen op een professionele, klantgerichte manier te verdedigen.

Fiscaal voordeel

Goedkopere premie

Een algemene, onafhankelijk rechtsbijstand kan in sommige gevallen goedkoper uitvallen dan de klassieke rechtsbijstand gekoppeld aan uw bestaand verzekeringscontract. Want wanneer u kiest voor een afzonderlijke rechtsbijstand, wordt deze uiteraard uit uw bestaande polissen geschrapt (auto, moto, brand, familiale, ...).

Fiscale rechtsbijstand in 2021?

Waarom de fiscale rechtsbijstand?

De hervorming  en de fiscale rechtsbijstand als voordeel komt er door toedoen van Koen Geens. Er zouden zo'n 463.500 Belgen over een rechtsbijstandverzekering beschikken, grotendeels via een polis voor verkeersongevallen. Hierdoor zijn maar weinig mensen verzekerd voor andere geschillen via hun rechtsbijstandverzekering.

Door een fiscaal voordeel toe te kennen, hoopt de politiek een brede laag van de bevolking aan te spreken en te kunnen wijzen op het belang van een degelijke, onafhankelijke rechtsbijstand.

Wat is rechtsbijstand?

Een fiscaal voordeel tot 124 euro?

Sinds 01/09/2019 kan u genieten van belastingvermindering van 40% op de rechtsbijstandverzekeringen die voldoen aan de door de wet opgelegde criteria. Op een jaarlijkse premie van 310 euro haalt u m.a.w. het maximaal fiscaal voordeel van 124 euro binnen. Dit voordeel geldt per belastingplichtige, dus maximaal 248 euro voor een koppel (aan 40%).

Op uw belastingaangifte zijn de codes 1344-14 en 2344-81 voorbehouden voor de premies van deze rechtsbijstand.

Verplichte waarborgen in de fiscale rechtsbijstand?

Er zijn heel wat voorwaarden waaraan een fiscale rechtsbijstand moet voldoen. Een ervan zijn de verplichte waarborgen die moeten zijn vervat in de verzekering.

  • Administratief recht
  • Arbeidsrecht
  • Bouwrecht
  • Burgerlijke verdediging
  • Burgerlijk verhaalsrecht
  • Echtscheiding en familiale bemiddeling
  • Erf-, schenkings- en testamentrecht
  • Fiscaal recht
  • Strafrecht
  • Verbintenissenrecht
Fiscale Rechtsbijstand
Minimale waarborgen in de fiscale rechtsbijstand?

De tussenkomst voor een geschil kan worden geplafonneerd, echter moet er steeds aan een minimumwaarborg worden voldaan. Voor strafzaken werd de lat op 13.500 euro gelegd, terwijl voor burgerlijke zaken de minimumgrens ligt op 13.000 euro. Voor echtscheidingszaken of wettelijke samenwoning werd de drempel gelegd op 3.375 euro per verzekerde, voor bouwgeschillen dient de waarborg minstens 6.750 euro te zijn.

Wat houdt u best nog in 't oog bij de fiscale rechtsbijstand?

U bekijkt best welke vrijstelling van toepassing is, deze mag niet meer bedragen dan 250 euro. Ook de wachttijd i.f.v. de waarborg kan verschillen maar weet dat wanneer u verandert van verzekeraar, er rekening wordt gehouden met de al verstreken wachttijd.

U behoudt steeds de vrije keuze van advocaat maar informeert best vooraf of hij werkt volgende de in het KB* vastgelegde nomenclatuur voor de erelonen van advocaten.

* Bedragen moeten nog in KB worden gegoten.

Onafhankelijkheid?

Het verschil tussen een erkend, onafhankelijk verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent, e.a.?

De beste verzekering blijft de onafhankelijke verzekering. Het enige (wettelijk erkende) onafhankelijke aanspreekpunt voor particulier, zelfstandige en of bedrijf blijft de onafhankelijke verzekeringsmakelaar.