Betaalt de verzekering als ik geen rookmelder installeerde?

Bel ons

+32 (0)13/77.20.11

Rookmelder overal verplicht

Een rookmelder is in Vlaanderen sinds 1 januari 2020 verplicht in elke woning.

Voor huurwoningen in Vlaanderen is de verplichting voor het plaatsen van een voldoende aantal rookmelders al langer van toepassing. Voor private woningen werd de regeling gefaseerd ingevoerd en gold onderstaande data:

 • huurcontracten (voor private woningen) gesloten vanaf 1 januari 2013;
 • de regel voor rookmelders geldt voor private woningen gebouwd voor 1945 sinds 1 januari 2016;
 • voor private woningen gebouwd na 1945 geldt de verplichting voor de rookmelder vanaf 1 januari 2019;
 • sociale woningen moeten na 31 december 2016 over voldoende branddetectie beschikken;
 • nieuwbouwwoningen, na renovatie (en waarvoor een omgevingsvergunning nodig is), studentenkoten.

Sinds 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen over rookmelders of een branddetectiesysteem beschikken. Dit betekent minstens een branddetector per verdieping. En vanaf 1 januari 2021 kan het ontbreken ervan leiden tot een ongeschiktverklaring (voor verhuur) van het huis.

Geen rookmelder, toch schadeloos gesteld?

Hebt u de verplichte rookmelder niet geïnstalleerd in de (huur)woning, dan zal de verzekeraar van de brandverzekering alsnog tussenkomen verlenen na een schadegeval. Dit geldt trouwens ook wanneer er omwille van een niet conforme elektrische installatie brand zou uitbreken.

Wanneer elektrische installatie niet conform is of het verplichte rookdetectie apparaat werd ‘vergeten’, dan zou de verzekeraar na het schadedossier omwille van o.a. het ‘hoge risico’ kunnen opzeggen mits rekening te houden met de geldende regels. Uiteraard heeft u als verzekeringsnemer eveneens na de afhandeling van een schadegeval hetzelfde recht om uw verzekeringscontract te beëindigen.

Veilig rijden in de regen?

Wat betekent een beetje regen voor uw rijstijl?

Regen betekent veel! Niet alleen zorgt regen voor minder zicht en minder tractie maar neerslag kan ook het besturen van uw auto moeilijker maken wanneer dit gepaard gaat met rukwinden. Dus waar houdt u best rekening mee wanneer u achter het stuur kruipt bij regenweer?

Hieronder alvast 5 tips:

Rijd met uw lichten aan

Regen en het opspattende water van de andere wagens kunnen uw zicht als chauffeur aanzienlijk verminderen. Door met uw lichten aan te rijden kunnen de andere bestuurder u makkelijker zien.

Rijd voorzichtig

Dit algemene advies is goed in alle situaties en al helemaal wanneer u rijdt in slechte weersomstandigheden. Met hoge snelheid door water rijden kan ervoor zorgen dat u de controle over uw stuur verliest. Door een paar keer zachtjes op de remmen tikken wanneer u door het eerste water rijdt, checkt u alvast of ze goed werken.

Verwacht dat het glad is

Een regenbui na een droge periode is ideaal voor uitzonderlijk gladde autowegen. De regen mengt zich namelijk met het vet en de motorolie op de weg waardoor er een spekglad oppervlak ontstaat.

Creëer ruimte

Geef andere bestuurders ruimte en vermijd cruisecontrol. Als de wegen waterglad zijn, kunt u niet zo snel stoppen – auto’s hebben twee tot drie keer zoveel remafstand nodig.

Aquaplaning

Uw voorste banden kunnen het contact met het wegdek verliezen wanneer ze vanaf 35 km/u of hoger op een film water terecht komen. Als dit gebeurt, stuurt u best rechtdoor, vertraagt en remt u zachtjes.

Het goed onderhoud van uw voertuig is essentieel. Vooral uw ruitenwissers en banden zijn in regenweer van goudwaarde. Een correcte werking van uw ruitenwissers en het regelmatig vervangen van de ruitenwisserbladen zorgen voor een beter zicht. Ook controleert u best af en toe uw bandenspanning en het loopvlak van de banden voor een betere grip op het wegdek.

Rijden in slechte weersomstandigheden vraagt voorzichtigheid en geduld. Trek meer tijd uit om veilig op uw bestemming te komen, want regenweer zorgt voor meer verkeersongelukken. Zorg daarom voor de juiste verzekering.

Mijn kind wordt online gepest, wat nu?

online pesten

Meer dan de helft van de jongeren heeft al te maken gehad met online pesten zo wijzen tal van grootschalige studies uit. Dat een getuige van pestgedrag een cruciale rol kan spelen om het pestgedrag te doorbreken, weten de meeste jongeren intussen. Bijna de helft van de jongeren wil hulp bieden maar durft niet vaak niet tussen te komen uit schrik om zelf gepest te worden.

Als ouder heeft u ook een enorm belangrijke rol om pesten te laten stoppen. En ook al voelt u zich machteloos wanneer u uw kind niet kunt beschermen, toch zijn er enkele 'gouden' tips hoe u kunt helpen!

1. Luisteren, dan pas praten
Wanneer uw kind droevig of angstig is, stel hem/haar gerust en creëer een veilige omgeving waarbinnen je zoon of dochter zich kan uiten. Maak hem/haar duidelijk dat niemand het recht heeft om te pesten. Neem uw kind serieus wanneer hij/zij toegeeft dat hij/zij wordt gepast en luister! Het is belangrijk dat uw kind duidelijk hoort dat het de juiste stap is om met zijn/haar zorgen en problemen naar u als ouder te komen.

2. Begrijp maar blijf rustig
Steun je zoon/dochter en breng op een rustige manier alles in kaart (wie pest er, wanneer, waar, hoe, ...). Straf je zoon/dochter niet door hem/haar bv. internet te verbieden.

3. Omgaan met pesters
Probeer het zelfvertrouwen van uw kind te vergroten. Een kind dat positief over zichzelf denkt, durft makkelijker voor zichzelf opkomen. Het positieve belonen, een complimentje geven, ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen, ... het heeft allemaal een positieve invloed op het zelfvertrouwen en weerbaarheid van uw kind.
Niet meteen reageren op kwetsende berichten is ook een belangrijke tip naar uw zoon of dochter. De berichten kunt u best bewaren als bewijsmateriaal voor een eventuele aangifte. En blokkeer de persoon/personen die uw kind lastigvallen.

4. De school, een cruciale schakel
Laat de school zeker niet links liggen. Betrek de leerkracht of coördinator en bedenk samen een of meerdere oplossingen. Wordt uw kind op school gepest? Dan zijn zij verplicht actie te ondernemen. Want vaak worden kinderen die online worden gepest ook offline gepest.

5. Met raad en daad
Leerkrachten hebben vaak heel wat ervaring maar daarnaast vindt u ook een luisterend oor (met advies) bij Clicksafe-hulplijn en de organisatie Awel.

Door de toenemende problematiek hebben verschillende verzekeraars hieromtrent een verzekering ontwikkeld die ook hulp biedt bij cyberpesten. Vaak wordt er naast psychologische bijstand ook rechtsbijstand geboden bij een aanklacht tegen de pester of dader. Daarnaast gaat de verzekering de pestcommunicatie of misbruikte gegevens verwijderen.

Waarom een cyber-verzekering?

Waarom een cyber-verzekering?

Als bedrijf steunt u op de goede werking van uw ICT-infrastructuur.

Wat als ze gekraakt wordt en gegevens in verkeerde handen terecht komen, of faalt door een of ander incident?  Een beschadiging van uw informaticasysteem kan ernstige gevolgen hebben.

De Cyber-verzekering kan vele van deze risico's dekken: 

 • Winstverlies na netwerkonderbreking

 • Wedersamenstelling van digitale activa

 • Data-aansprakelijkheid en netwerkbeveiliging

 • Cyberafpersing, losgeld en cyberdiefstal

 • Reputatieschade en herstelkosten

 • Juridische kosten, ...

Storm of onweer op komst?

Storm

Preventief handelen bij storm en onweer is half gewonnen

Een harde windstoot kan niet enkel veel miserie en schade veroorzaken maar kan ook gevaarlijk zijn. Zo kunnen bv. een losliggende dakpan of uw tuinmeubilair door een storm wegwaaien. Daarom is preventie essentieel om schade te voorkomen!

Wat controleert u best wanneer een storm wordt voorspeld?

9 preventietips wanneer een storm wordt voorspeld

Controleer of er geen dakpannen los liggen of verschoven zijn die bij een eerste windstoot naar beneden komen of voor een lekkage zorgen.

Controleer of de dakgoten vrij zijn (liggen er bv. in het najaar geen bladeren in die de afvoer hinderen?).

Controleer ook even of de rioolputjes vrij zijn.

Zet uw terrasstoelen, barbecue, tuinmeubels, parasols, terrasverwarmers, plantenbakken e.d. binnen.

Haal eventuele zonweringen op.

U houdt je ramen en deuren best gesloten.

Overhangende of dode boomtakken verwijdert u best.

Heeft uw schutting in de tuin geen zwakke plekken?

Volg eventuele aanwijzingen van politie en brandweer op.