KMO Security Scan & toolbox

Cyber-deur 24/24 & 7/7 wagenwijd open

De risico's via het internet worden nog te vaak onderschat. Terwijl de bedrijfsgebouwen vaak worden voorzien van dure alarminstallaties, blijft de deur naar 'the cloud' 24 uur op 24 soms zelfs onbewaakt openstaan. U loopt geen risico? Een productiebedrijf dacht er net zo over ...

Volgens uitgebreide studies zal 74% (!) tegen 2020 slachtoffer worden van cybercrime, terwijl 8 op de 10 bedrijven toegeeft over geen plan te beschikken! Als u weet dat een cyberincident gemiddeld 78.700 euro kost, dan denkt u best na om u te verzekeren tegen de (financiële) gevolgen van dergelijke risico's. Wist u dat een cyberverzekering meer doet dan enkel de financiële risico's dekken? Meer lezen.

Zorg dat u een plan hebt

Gezien 8 op de 10 ondernemingen aangeeft geen plan te hebben, willen wij hier iets aan doen. Want u louter verzekeren, bespaart u de kopzorgen niet! U bent zich alvast bewust van het risico dat u loopt. Wij helpen u graag op weg ...

KMO Security Scan

Hoe goed zijn uw bestanden en computerinfrastructuur beveiligd? A.d.h.v. 10 vragen test u als zelfstandige, vrije beroeper of KMO met beperkt computernetwerk hoe goed uw organisatie online is beveiligd. Na de veiligheidsscan van Cyber Coalition krijgt u een aantal praktische tips die u kunnen helpen in de optimalisatie van uw beveiliging.

Cyber Security Guide

Via de handleiding van Cyber Coalition kunt u meteen aan de slag en kan uw KMO inzetten op meer cyberveiligheid.

6 Tips: uw bedrijf blijft functioneren tijdens en na een cyberaanval

Cyber Security Kit

Het is essentieel dat kleine en middelgrote ondernemingen en organisaties zich bewust zijn van de risico's, want cyberfraude is een blijver en zal de komende jaren verder toenemen. Alleen wanneer u de mensen binnen uw organisatie sensibiliseert, kan u zich wapenen tegen de cyberrisico's.

Via de Cyber Security KIT samengesteld door de Cyber Security Coalition en het Centrum voor Cybersecurity België kunt u meteen aan de slag. De kit is opgebouwd rond vier thema's (paswoorden, phishing, social engineering, gegevens beheren) en biedt heel wat tools (e-mails, powerpoint-presentaties, screensavers & affiches, een roadbook en planning).

Sluitstuk effectief cyberveiligheidsbeleid

Een goede voorbereiding is essentieel om snel en correct te handelen in een crisissituatie, een goede cyberverzekering is vanzelfsprekend het sluitstuk van een effectief cyberveiligheidsbeleid.

Bent u verzekerd tegen een cyberaanval, ransomware of hackers?

Cyberverzekering
Please like & share:

6 Tips: uw bedrijf blijft functioneren tijdens en na een cyberaanval

Cyber Resilience

Het begrip ‘Cyber Resilience’ (CR), ook wel ‘de veerkracht van de cyberomgeving’ staat centraal in deze blogpost. Een bedrijf met een hoge mate aan CR zal, ondanks negatieve cyberincidenten, blijven presteren en beoogde doelen nog steeds behalen.

The Ponemon Institute werden gesponsord door IBM Resilient om opnieuw een onderzoek te voeren naar het belang van CR voor bedrijven. Ze ondervroegen 3655 IT-professionals over de hele wereld en kwamen zo op een belangrijke, nieuwe hoofdbevinding voor 2018: CR gaat hand in hand met automatisatie (in deze studie: het inschakelen van beveiligingstechnologieën die menselijk ingrijpen vervangen bij de identificatie van cyberinbreuken).

Het gebruik van automatisatie verkleint de kans op cyberinbreuken en de frequentie ervan. Dit betekent dat automatisatie kan leiden tot meer CR en dat het een bedrijf kan helpen beter cyberaanvallen te voorkomen, op te sporen, te bedwingen en er beter op te reageren.

Cyber Resilience

Automatisatie verbetert Cyber Resilience en het vermogen van bedrijven om cyberaanvallen te voorkomen, op te sporen, te bedwingen en er beter op te reageren.

Met o.a. deze conclusie in het achterhoofd, kwamen de onderzoekers tot 6 aanbevelingen om de mate van Cyber Resilience van een bedrijf te verhogen.
1. Investeer in automatisering

Automatisering zou, volgens de resultaten, de complexiteiten in de IT-infrastructuur van een bedrijf verminderen en op die manier de kans op negatieve cyberincidenten verkleinen. Met meer automatisering kan een bedrijf namelijk het juiste aantal beveiligingsoplossingen en technologieën implementeren. Te veel onnodige beveiligingsoplossingen en technologieën kunnen de mate van CR verlagen. Automatiseer dus zoveel mogelijk cyberbeveiligingsprocessen in uw bedrijf.

2. Neem IT professionals aan

Een van de belangrijkste redenen waarom CR in 2018 steeg bij de deelnemende bedrijven was omdat ze getalenteerde IT-beveiligingsprofessionals aannamen. Bovendien wordt het bewustzijn van het belang van cyberbeveiligingsprofessionals en het gemak waarmee ze kunnen worden aangenomen verhoogd door meer automatisatie. Bescherm uw bedrijf dus door voldoende IT-beveiligingsprofessionals in te zetten.

3. Rapporteer aan de raad van bestuur

De verantwoordelijken voor cyberbeveiliging zouden de raad van bestuur op de hoogte moeten houden over de CR van een bedrijf. Zo wordt het belang van CR onderstreept en wordt er misschien meer financiering vrijgemaakt voor activiteiten die de cyberbeveiliging kunnen versterken. De belangrijkste manieren om de stand van zaken omtrent CR te rapporteren zijn, volgens het onderzoek: de cyberaanvallen die tegengehouden werden en de momenten wanneer er snel een incident geïdentificeerd en bedwongen werd.

4. Ontwikkel een Cyber Security Incident Response Plan (CSIRP) voor de hele onderneming

Een CSIRP verkleint de kans op een aanval en verkort de duur van de opsporing van, bedwingen van en reactie op een aanval. Organisaties met een hoge mate aan CR rapporteren dat ze een consistente, formele CSIRP implementeerden voor hun volledige bedrijf. Zorg dus dat uw bedrijf voorbereid is op een negatief cyberincident door een CSIRP te ontwikkelen die de hele organisatie dekt.

5. Leg de link tussen privacy en cyberbeveiliging

De samenwerking tussen privacy- en cyberbeveiligingsactiviteiten kan de CR van een bedrijf vergroten en de effectiviteit van deze activiteiten verhogen. Bovendien zal de dichte samenwerking tussen beiden ervoor zorgen dat er goed gereageerd kan worden op privacybeschermingsregels en cyberaanvallen. Privacy is een belangrijk onderdeel van de CR-strategie van uw bedrijf.

6. Deel uw informatie over cyberrisico’s met overheid en collega’s uit de sector

Openheid over cyberaanvallen en -risico’s of oplossingen verhoogt de mate van CR van een bedrijf. De belangrijkste redenen waarom bedrijven hier open over zijn, zijn daarnaast: de voordelen die ze kunnen halen uit een samenwerking met collega’s uit de industrie of de overheid, de versterking van hun vermogen om cyberaanvallen op te sporen, te bedwingen en erop te reageren en het sneller kunnen reageren op een incident. Wees dus open over alle zaken die te maken hebben met cyberbeveiliging in uw bedrijf naar collega’s en overheid toe.

Bent u verzekerd tegen een cyberaanval, ransomware of hackers?

Cyberverzekering
Please like & share:

Cyberdiefstal bij een productiebedrijf

cyberdiefstal

Op vrijdag krijgt een boekhouder een antwoord op een mail van een collega die op dat moment met verlof is.

De gebruikelijk contactpersoon van de leverancier stuurde een herinnering aan boekhouder dat de rekeningnummer is gewijzigd sinds de laatste routinebetaling. Daarnaast vraagt ze wanneer de factuur voor een bedrag van 139.700 euro van de laatste levering aangezuiverd wordt.

Zich van geen kwaad bewust meldt de boekhouder dat de betaling die namiddag nog uitgevoerd zal worden. Waarop de leverancier bevestigd.

Maandagmiddag krijgt de boekhouder terug een mail van de leverancier. Zij vragen wederom wanneer de factuur van de laatste levering aangezuiverd wordt.

De boekhouder verzekert in zijn antwoord, dat de betaling vrijdag is uitgevoerd op de geleverde rekening. 10 minuten later krijgt hij plots telefoon, het is de leverancier: "Cancel onmiddellijk die betaling, dat is niet ons rekeningnummer!" De boekhouder, in totale verwarring, meldt dat hier al enkele keren rond gemaild is. Bij nazicht bij de leverancier, kunnen ze hier niets over terugvinden.

Er moet iemand het mailverkeer onderschept hebben!

De bank wordt meteen gecontacteerd, in een poging om de betaling nog tegen te houden. Maar dankzij de moderne technologie van de bank is de betaling vrijwel meteen uitgevoerd.

Bij de ontvangende bank blijkt dat de betaling binnen de 10 min al terug overgeschreven was naar een andere bank en van daaruit verspreid over de hele wereld. Het geld is verdwenen ...

Er wordt meteen naar de bijstandslijn gebeld (gratis via hun cyberpolis) om uit te zoeken wat er precies gebeurt is. Op het eerste zicht lijkt het om een phishing te gaan.  Maar gezien de info die de fraudeurs gebruikten om toe te slaan, zou dit niet kunnen. Na enkele dagen onderzoek blijkt dat hackers ingebroken hebben in de mailserver. Zij bleken al meer dan 4 maanden het mailverkeer mee te lezen, op zoek naar informatie van hun slachtoffer.

Waar ze specifiek naar zoeken (en waarom):

 • Contactpersonen bij leveranciers (doelwitten om te imiteren)
 • Vakantieplannen en tijdsindeling van het personeel (tijdstip zoeken waarbij het personeel minder oplettend is)
 • (Taal)gebruiken van het personeel en leveranciers (om iemand zo succesvol mogelijk te kunnen imiteren)
 • Openstaande facturen (om te leiden en zo te ontvreemden)

Na succesvol al deze zaken geobserveerd te hebben, kiezen ze een factuur uit die het meeste oplevert, maar die een laag genoeg profiel heeft om niet direct alarmbellen te doen rinkelen.

Vervolgens passen ze de mailserver aan zodat alle mails die naar de gekozen leverancier gaan, steeds worden doorgestuurd naar de hackers in plaats van de leverancier. Ze doen dit op zo een manier, dat het onmogelijk is om zonder veel moeite te zien dat er met de mailadressen geknoeid is.

Als al het voorbereidend werk klaar is, kiezen ze een mail uit de outbox om een antwoord te sturen dat lijkt alsof het van de leverancier komt.
Zo komen we uiteindelijk terug bij het begin van ons verhaal.

De schade wordt aangegeven bij de verzekeraar en na het rapport van de bijstandslijn wordt er beslist om de volledige schade te vergoeden.

De hackers hebben veel moeite gestopt in hun werk en konden succesvol 139.700 euro stelen, zonder dat iemand iets door had. Dit is een incident dat iedereen kan overkomen. Er wordt misbruik gemaakt van het vertrouwen in een gekende persoon om via imitatie een gewenste handeling gedaan te krijgen.

Totaal kostenplaatje: 140.900 euro

 • Forensische dienst: 2.300 euro
 • Opschonen systemen: 900 euro
 • Diefstal: 139.700 euro

Bent u verzekerd tegen een cyberaanval, ransomware of hackers?

Cyberverzekering
Please like & share:

Een auto invoeren vanuit een ander EU-land?

Auto invoeren
Waarom zou u een auto invoeren vanuit een ander EU-land?

Simpelweg omdat sommige auto's t.o.v. in België goedkoper zijn in een ander EU-land. Maar om hier helemaal zeker van te zijn, moet u uiteraard het totale kostenplaatje berekenen. Zo zijn er bij het invoeren van een auto enkele administratieve en logistieke stappen die u moet nemen.

Contacteer ons wanneer u een vraag heeft over uw verzekering(en).

Please like & share:

Een verzekering opzeggen

Opzeggen verzekering
Waarom uw verzekering opzeggen?

Dit kan natuurlijk verschillende redenen hebben. Misschien bent u niet tevreden van de dienstverlening van de verzekeraar of mogelijk vindt u de verzekeringspremie te duur waardoor u de verzekering wil opzeggen? Hoe, waar en wanneer moet u dit doen?

Wanneer uw verzekering opzeggen?

De meeste verzekeringen (auto, brand, familiale, ...) hebben een standaardduur van een jaar waarna het contract stilzwijgend, automatisch wordt verlengd voor een nieuw verzekeringsjaar. Wanneer u de polis niet wenst te verlengen, houdt u best rekening met de onderstaande regels van de wetgever.

 1. Minstens drie maanden voor uw jaarlijkse vervaldag
  Standaard kunt u jaarlijks uw verzekeringscontract tegen de vervaldag opzeggen. Dit moet u minimum drie maanden voor deze datum aangetekend doen (postdatum geldt als bewijs). Stel uw verzekeringscontract heeft 1 juli als jaarlijkse vervaldag, dan moet u uw opzegbrief te laatste aangetekend per post versturen op 31 maart.
 2. Bij een tariefverhoging of wijziging van de voorwaarden
  Wanneer de verzekeraar het tarief verhoogt of een wijziging aanbrengt in de algemene voorwaarden, dan is de verzekeraar wettelijk verplicht u hierover te informeren. U kunt vervolgens zonder problemen uw polis opzeggen en dit binnen de drie maanden na kennisgeving. U vermeldt in uw opzegbrief best de reden waarom u opzegt (bv. tariefverhoging), ook al is dit niet verplicht.

  Een goedkopere premie voor uw autoverzekering?

 3. Bij een schade
  Na een schadegeval kunt u uw verzekering altijd opzeggen. Dit moet u doen ten laatste binnen de maand na het bericht van de verzekeraar over het al dan niet krijgen van een vergoeding.
 4. Bij verdwijning van het risico
  U verkoopt bijvoorbeeld uw wagen en bent niet van plan een nieuwe aan te schaffen? Dan laat u uw nummerplaat schrappen en bezorgt u dit bewijs aan uw kantoor of verzekeraar. Omdat u geen auto meer hebt om te verzekeren, zal de verzekering worden stopgezet.
Hoe uw verzekering opzeggen?

U doet dit best schriftelijk en verstuurt uw opzegbrief aangetekend naar de verzekeringsmaatschappij. Uiteraard kunt u uw opzegbrief ook bij de verzekeringsmaatschappij afgeven tegen ontvangstbewijs.

Maes Group Verzekeringen biedt deze service gratis aan haar klanten aan zodat u enkel de opzegbrief dient te ondertekenen, de rest doen wij.

Naast het polisnummer, type verzekering en de vervaldag, noteert u dat u uw verzekeringscontract wil opzeggen vanaf de eerstvolgende vervaldag. Indien van toepassing kunt u vermelden dat u de verzekering opzegt omwille van een tariefverhoging. Vervolgens sluit u af met de naam, het adres van de verzekeringsnemer en plaatst de verzekeringsnemer zijn/haar handtekening.

Normaliter gaat de opzeg van uw verzekering in een maand na de dag dat u uw opzegbrief aangetekend verstuurde. Wanneer u uw verzekering heeft opgezegd n.a.v. een schadegeval dan moet u rekening houden met drie maanden. Wanneer u gebruik maakt van de jaarlijkse opzegbaarheid (zie hierboven) dan gaat de opzeg in op de jaarlijkse vervaldag. Bij het geheel verdwijnen van het risico zal de datum op het attest van tel zijn. Let op, want vanaf dat moment bent u niet meer verzekerd bij uw huidige verzekeraar. U moet er dus voor zorgen dat u opnieuw geldig verzekerd bent, indien nodig. Zo is de dekking BA binnen uw autoverzekering verplicht en mag u zonder niet met de auto de baan op!

Kan de verzekeringsmaatschappij uw verzekering opzeggen?

Ja, ook de verzekeraar heeft dezelfde rechten als u en kan in bepaalde gevallen de verzekering opzeggen. Uiteraard moet ook de verzekeraar u hierover schriftelijk op de hoogte brengen én moet hij zeggen waarom hij uw verzekeringspolis opzegt.

 • drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag, want ook de verzekeringsmaatschappij moet de opzegtermijn van minstens drie maanden respecteren;
 • een schade 'in fout', de verzekeraar moet dit doen ten laatste een maand na uitbetaling of weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding;
 • u uw verzekeringspremie niet betaalt;
 • wanneer u opzettelijk gegevens verzwijgt en of bewust foutieve informatie meedeelt;
 • wanneer uw voertuig niet goedgekeurd wordt bij de technische controle of autokeuring.
Please like & share:

Waarom een onafhankelijke rechtsbijstand?

Rechtsbijstand
 1. Onafhankelijk

  Een schade leidt vaak tot onenigheid, bv. over wie aansprakelijk is of de hoogte van het uit te betalen bedrag. Dit kan met de tegenpartij zijn maar evengoed met uw eigen verzekeraar.

  Wat wanneer de tegenpartij bij dezelfde verzekeraar is verzekerd of u het niet eens bent met uw verzekeraar?

  Een onafhankelijke rechtsbijstand is samen met ons als onafhankelijk verzekeringsmakelaar de enige garantie voor een objectieve, optimale verdediging van uw belangen als klant.

 2. Ruimere dekkingen

  Een rechtsbijstand binnen een ander verzekeringscontract (bv. rechtsbijstand in de autoverzekering) bieden enkel dekking bij een schade met die met specifieke verzekering samengaan. Ruimere waarborgen zijn voorzien in een afzonderlijke, onafhankelijke rechtsbijstandsverzekering. Bijkomend kunt u deze nog uitbreiden i.f.v. uw situatie. Hier is de uitbreiding 'contractuele geschillen' een optie die zeer vaak wordt toegevoegd aan de polis.
  En lees zeker die 'kleine lettertjes' in uw klassieke rechtsbijstand, want meestal sluit deze een tussenkomst uit wanneer u ingaat tegen uw eigen verzekeraar. Een extra reden om te kiezen voor een onafhankelijke rechtsbijstand?

 3. Hogere verzekerde bedragen

  Gerechtelijke procedures kunnen lang aanslepen waardoor de facturen van advocaat, expert, dokter, gerechtsdeurwaarder, ... niet achterblijven en de kostprijs snel de hoogte wordt ingejaagd.  Een aparte, onafhankelijke rechtsbijstand is dan zeker geen overbodige luxe, want de grensbedragen tot waar een standaard rechtsbijstand tussen komt zijn dan snel uitgeput.

 4. Bijstand door experts

  Een verzekeraar die uitsluitend rechtsbijstand aanbiedt, komt dagdagelijks heel wat tegen. Dergelijke verzekeraars en hun medewerkers zijn dan ook op en top gespecialiseerd in juridische kwesties. Samen met ons als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan zij klaar om uw belangen op een professionele, klantgerichte manier te verdedigen.

 5. Fiscaal voordeel

  Lees zeker het artikel over de fiscale rechtsbijstand.

 6. Goedkopere premie

  Een algemene, onafhankelijk rechtsbijstand kan in sommige gevallen goedkoper uitvallen dan de klassieke rechtsbijstand gekoppeld aan uw bestaand verzekeringscontract. Want wanneer u kiest voor een afzonderlijke rechtsbijstand, wordt deze uiteraard uit uw bestaande polissen geschrapt (auto, moto, brand, familiale, ...).

Please like & share:

Fiscale rechtsbijstand in 2019?

Waarom de fiscale rechtsbijstand?

De hervorming  en het fiscaal voordeel 'rechtsbijstand' komt er door toedoen van Koen Geens. Er zouden zo'n 463.500 Belgen over een rechtsbijstandverzekering beschikken, grotendeels via een polis voor verkeersongevallen. Hierdoor zijn maar weinig mensen verzekerd voor andere geschillen via hun rechtsbijstandverzekering.

Door een fiscaal voordeel toe te kennen, hoopt de politiek een brede laag van de bevolking aan te spreken en te kunnen wijzen op het belang van een degelijke, onafhankelijke rechtsbijstand.

Wat is rechtsbijstand?

Een fiscaal voordeel tot 124 euro?

U kan vanaf 1 september 2019 genieten van belastingvermindering van 40% op de rechtsbijstandverzekeringen die voldoen aan de door de wet opgelegde criteria. Op een jaarlijkse premie van 310 euro haalt u m.a.w. het maximaal fiscaal voordeel van 124 euro binnen. Dit voordeel geldt per belastingplichtige, dus maximaal 248 euro voor een koppel (aan 40%).

Verplichte waarborgen in de fiscale rechtsbijstand?

Er zijn heel wat voorwaarden waaraan een fiscale rechtsbijstand moet voldoen. Een ervan zijn de verplichte waarborgen die moeten zijn vervat in de verzekering.

 • Administratief recht
 • Arbeidsrecht
 • Bouwrecht
 • Burgerlijke verdediging
 • Burgerlijk verhaalsrecht
 • Echtscheiding en familiale bemiddeling
 • Erf-, schenkings- en testamentrecht
 • Fiscaal recht
 • Strafrecht
 • Verbintenissenrecht
Minimale waarborgen in de fiscale rechtsbijstand?

De tussenkomst voor een geschil kan worden geplafonneerd, echter moet er steeds aan een minimumwaarborg worden voldaan. Voor strafzaken werd de lat op 13.500 euro gelegd, terwijl voor burgerlijke zaken de minimumgrens ligt op 13.000 euro. Voor echtscheidingszaken of wettelijke samenwoning werd de drempel gelegd op 3.375 euro per verzekerde, voor bouwgeschillen dient de waarborg minstens 6.750 euro te zijn.

Wat houdt u best nog in 't oog bij de fiscale rechtsbijstand?

U bekijkt best welke vrijstelling van toepassing is, deze mag niet meer bedragen dan 250 euro. Ook de wachttijd i.f.v. de waarborg kan verschillen maar weet dat wanneer u verandert van verzekeraar, er rekening wordt gehouden met de al verstreken wachttijd.

U behoudt steeds de vrije keuze van advocaat maar informeert best vooraf of hij werkt volgende de in het KB* vastgelegde nomenclatuur voor de erelonen van advocaten.

* Bedragen moeten nog in KB worden gegoten.

Onafhankelijkheid?

Het verschil tussen een erkend, onafhankelijk verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent, e.a.?

De beste verzekering blijft de onafhankelijke verzekering. Het enige (wettelijk erkende) onafhankelijke aanspreekpunt voor particulier, zelfstandige en of bedrijf blijft de onafhankelijke verzekeringsmakelaar.

Please like & share:

Tegensprekelijke expertise

Expertise
Wat is een tegensprekelijke expertise?

Welke partij is aansprakelijk? Wanneer een discussie zich opdringt over wie aansprakelijk is voor een bepaalde schade, dan vindt er best een tegensprekelijke expertise plaats.

Meestal wordt elke partij bijgestaan vanuit zijn eigen verzekeraar door een expert.

De problemen worden gezamenlijk vastgesteld waarna de verschillende partijen a.d.h.v. bewijslast en argumentatie hun conclusies en adviezen noteren. Vervolgens wordt een minnelijke schikking nagestreefd.

Dergelijke expertises zijn dan ook veel sneller dan ellenlange (juridische) procedures.

Please like & share:

Mijn kind wordt online gepest, wat nu?

online pesten

Meer dan de helft van de jongeren heeft al te maken gehad met online pesten zo wijzen tal van grootschalige studies uit. Dat een getuige van pestgedrag een cruciale rol kan spelen om het pestgedrag te doorbreken, weten de meeste jongeren intussen. Bijna de helft van de jongeren wil hulp bieden maar durft niet vaak niet tussen te komen uit schrik om zelf gepest te worden.

Als ouder heeft u ook een enorm belangrijke rol om pesten te laten stoppen. En ook al voelt u zich machteloos wanneer u uw kind niet kunt beschermen, toch zijn er enkele 'gouden' tips hoe u kunt helpen!

1. Luisteren, dan pas praten
Wanneer uw kind droevig of angstig is, stel hem/haar gerust en creëer een veilige omgeving waarbinnen je zoon of dochter zich kan uiten. Maak hem/haar duidelijk dat niemand het recht heeft om te pesten. Neem uw kind serieus wanneer hij/zij toegeeft dat hij/zij wordt gepast en luister! Het is belangrijk dat uw kind duidelijk hoort dat het de juiste stap is om met zijn/haar zorgen en problemen naar u als ouder te komen.

2. Begrijp maar blijf rustig
Steun je zoon/dochter en breng op een rustige manier alles in kaart (wie pest er, wanneer, waar, hoe, ...). Straf je zoon/dochter niet door hem/haar bv. internet te verbieden.

3. Omgaan met pesters
Probeer het zelfvertrouwen van uw kind te vergroten. Een kind dat positief over zichzelf denkt, durft makkelijker voor zichzelf opkomen. Het positieve belonen, een complimentje geven, ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen, ... het heeft allemaal een positieve invloed op het zelfvertrouwen en weerbaarheid van uw kind.
Niet meteen reageren op kwetsende berichten is ook een belangrijke tip naar uw zoon of dochter. De berichten kunt u best bewaren als bewijsmateriaal voor een eventuele aangifte. En blokkeer de persoon/personen die uw kind lastigvallen.

4. De school, een cruciale schakel
Laat de school zeker niet links liggen. Betrek de leerkracht of coördinator en bedenk samen een of meerdere oplossingen. Wordt uw kind op school gepest? Dan zijn zij verplicht actie te ondernemen. Want vaak worden kinderen die online worden gepest ook offline gepest.

5. Met raad en daad
Leerkrachten hebben vaak heel wat ervaring maar daarnaast vindt u ook een luisterend oor (met advies) bij Clicksafe-hulplijn en de organisatie Awel.

Door de toenemende problematiek hebben verschillende verzekeraars hieromtrent een verzekering ontwikkeld die ook hulp biedt bij cyberpesten. Vaak wordt er naast psychologische bijstand ook rechtsbijstand geboden bij een aanklacht tegen de pester of dader. Daarnaast gaat de verzekering de pestcommunicatie of misbruikte gegevens verwijderen.

Please like & share:

Autoverzekering voor senioren, een illusie?

Autoverzekering senioren
De autoverzekering en senioren, geen goede combinatie?

België vergrijst en toch blijft het voor senioren lastig om een autoverzekering af te sluiten door een groter risico op schade. Een 'goedkope autoverzekering' lijkt er voor senioren dan ook niet meer in te zitten.

Liever geen 'senior-autoverzekering'?

De meeste verzekeraars zien liever geen 65-plussers aankloppen voor een autoverzekering. Hoe ouder u bent, hoe kleiner de kans dat een verzekeraar u een autoverzekering aanbiedt. Uit statistieken blijken 'ouderen' tussen 61 en 64 jaar het minste schade op te lopen, terwijl 80-plussers 7,5 keer zoveel schade hebben. De redenering van de verzekeraars lijkt op zich dus niet onlogisch, maar ...

Hoe ouder, hoe hoger de autopremie?

De elementen die meespelen bij de berekening van een autoverzekering leest u in ons artikel 'de premie van uw autoverzekering'.

Vindt u het correct de manier waarop senioren voor hun leeftijd worden afgestraft?

 • bent u als verzekeringsnemer ouder dan 65 jaar en zijn alle gebruikelijke bestuurders ouder dan 30 jaar?
 • heeft u als verzekeringsnemer (en gebruikelijke bestuurders) de laatste 4,5 jaar geen ongeval veroorzaakt?

U kunt uw offerte online berekenen, maar nog beter vraag uw offerte met zeer gunstig tarief aan door de vragenlijst in te vullen. Vervolgens zoeken wij als erkend, onafhankelijk verzekeringsmakelaar naar de beste premie en verzekering op de Belgische markt.

Please like & share: