Wat is een verzekeringsmaatschappij?

Hoe vindt u een verzekeringsmaatschappij of verzekeraar die in België actief is? En via welk netwerk kan een verzekeraar zijn verzekeringen aanbieden?

Verzekeringsmaatschappij als bedrijf

Een verzekeringsmaatschappij biedt als bedrijf verzekeringen aan. De verzekeraar zal in functie van zijn commerciële visie verzekeringen aanbieden aan particulieren en of bedrijven. Zo zal de onderneming specifieke risico’s dekken die worden verduidelijkt in de bijzondere voorwaarden van een verzekeringspolis. Daartegenover staat een verzekeringspremie die de verzekeringsnemer op zijn beurt betaalt aan de maatschappij.

 

Overnames tussen verzekeraars

In België is het aantal verzekeraars sterk afgenomen de laatste decennia. Denk bijvoorbeeld maar aan Baloise dat na Mercator Verzekeringen ook Avéro België, Nateus en meer recent Fidea en de niet-leven verzekeringen van Athora België (ex-Generali België) samenbracht. Maar toch blijven er nog tal van spelers die actief zijn op de verzekeringsmarkt, zowel in bedrijfsverzekeringen als voor particuliere risico’s. Ook merken we dat verschillende ondernemingen zich meer en meer richten naar een bepaalde niche, een specifiek onderdeel binnen het uitgebreide verzekeringslandschap.

 

Verschillende netwerken

Sommige verzekeraars werken met professionele verzekeringsmakelaars die erkend zijn door de autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA). Andere maatschappijen beperken zich tot een agentennetwerk of kiezen voor een directe benadering van hun cliënteel. Lees ons artikel: ‘Wat is het verschil tussen een verzekeringsagent en -makelaar?

Verzekeraars in België

Elke verzekeringsonderneming moet erkend zijn door de toezichthouder FSMA om verzekeringen te mogen aanbieden op de Belgische verzekeringsmarkt. Op de website van de toezichthouder kunt u nagaan welke onderneming of tussenpersoon bevoegd is.

Via de website van vindt u een actuele lijst van verzekeringsondernemingen die van oorsprong actief zijn in België.

Bent u tevreden hoe wij u informeren?

Geef ons dan een 5-sterren review op Google

Stel uw vraag

Heeft u een vraag?

Hoe een nummerplaat overdragen?

Een nummerplaat overdragen, hoe doe ik dat?

 

Wanneer is een overdracht van nummerplaat mogelijk?

Het overzetten van een gewone kentekenplaat kan in slechts enkele uitzonderlijke gevallen. Bovendien moet het steeds een nummerplaat van het Europese model zijn. Zo kunnen de oude modellen (van voor 15/11/2010) niet worden overgedragen. Zij moeten bijgevolg steeds worden geschrapt en vervangen door een nieuw kenteken.

Er zijn twee momenten van overdracht die we onderscheiden:

Overdracht na overlijden

Een overdracht van de gewone nummerplaat is enkel mogelijk gelijktijdig met een inschrijving van een voertuig. En enkel de langstlevende echtgenoot / echtgenote, de overlevende wettelijk samenwonende partner of een van de kinderen van de overledene kan het kenteken overnemen.

 

Hoe?
 1. Eerst vult u het een inschrijvingsformulier in. Vermeld in X10 ‘Overdracht van … naar …’, bijvoorbeeld: ‘Overdracht van een plaat tussen echtgenoten’. Sinds 20 december 2016 is het niet langer nodig om een akte van overlijden toe te voegen bij de inschrijving;
 2. Vervolgens dient er een verzekeringsvignet te worden bevestigd door het verzekeringskantoor.
 3. Bijlage 1 (optioneel): er moet geen keuring voor verkoop plaatsvinden of attest van een keuringsstation aanwezig zijn op het inschrijvingsformulier wanneer het gaat over een gelijktijdige overdracht van nummerplaat met het voertuig dat onder deze nummerplaat was ingeschreven en gekend bij DIV. In deze situatie dient ook het originele kentekenbewijs bij de aanvraag tot inschrijving te worden toegevoegd.

Overdracht tussen levenden

Bent u als huidig titularis van de nummerplaat akkoord om uw plaat over te dragen? Dan kunt u deze overdragen aan uw echtgenoot / echtgenote, wettelijk samenwonende partner of een van uw kinderen. Bovendien moet de overnemer gelijktijdig met de overname van de nummerplaat laten registreren onder de over te dragen plaat.

 

Hoe?
 1. Eerst vult u het inschrijvingsformulier in. Vermeld in X10 ‘Overdracht van … naar …’. Bijvoorbeeld: ‘Overdracht van een plaat tussen echtgenoten’;
 2. Vervolgens dient er een verzekeringsvignet te worden bevestigd door het verzekeringskantoor;
 3. Dan dient u als bijlage 1 een handgeschreven akkoord toe te voegen van de huidige titularis die zijn nummerplaat wenst over te dragen;
 4. Als laatste moet u via bijlage 2 uw band met de huidige titularis kunnen aantonen. Dit kunt u doen via:
  1. ouder naar kind:
   1. een uittreksel uit de geboorteakte afgeleverd door de gemeente;
   2. een afschrift van de akte van wettelijke adoptie afgeleverd door de gemeente;
   3. een attest van gezinssamenstelling afgeleverd door de gemeente van maximaal 15 dagen oud.
  2. tussen gehuwden:
   1. een afschrift uit de huwelijksakte afgeleverd door de gemeente van maximaal 15 dagen oud;
   2. een attest van gezinssamenstelling afgeleverd door de gemeente van maximaal 15 dagen oud.
  3. tussen wettelijk samenwonenden:
   1. een attest van wettelijke samenwoning afgeleverd door de gemeente van maximaal 15 dagen oud.
 5. Bijlage 3 (optioneel): er moet geen keuring voor verkoop plaatsvinden of attest van een keuringsstation aanwezig zijn op het inschrijvingsformulier wanneer het gaat over een gelijktijdige overdracht van nummerplaat met het voertuig dat onder deze nummerplaat was ingeschreven en gekend bij DIV. In deze situatie dient ook het originele kentekenbewijs bij de aanvraag tot inschrijving te worden toegevoegd.

Alternatief

De taksen op het voertuig zoals o.a. de eenmalige inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting blijven uiteraard van tel. Online berekenen?

Uiteraard kunt u voor de klassieke oplossing kiezen. U levert de nummerplaat in en vraagt indien nodig een nieuw kenteken aan wanneer u een voertuig inschrijft. Meer lezen >

Online verzekeringsmakelaar

Telefonisch en online

Wat is een fiscale lijst?

Een fiscale lijst, wat is dat juist?

Administratie is een feit

Als iemand dierbaar overlijdt, is dit een emotioneel moment. Tegelijk wordt u geconfronteerd met een hele hoop administratie. Het zorgaspect in de uitvaartverzekering kan u van deze kille administratie ontlasten.

 

Wat moet u doen als er iemand overlijdt?

Banken en verzekeraars inlichten

Elke bank en verzekeraar waar de overledene of de echtgeno(o)t(e) een rekening, contract of polis heeft lopen, bezorgt u een akte van overlijden. Want aan een overlijden zijn ook verschillende financiële gevolgen verbonden.

Wanneer u als erfgenaam geen duidelijk zicht hebt op de verschillende banken waar de overledene een rekening heeft of bv. een koffer / kluis huurt, kunt u zich richten tot Febelfin. Dit is de Belgische Federatie van de financiële sector. Zij kunnen u bancair verder helpen, maar met spaarverzekeringen en beleggingsverzekeringen kunnen zij niet helpen.

Fiscale aangifte

Elke bank en verzekeraar is wettelijk verplicht om op datum van overlijden de fiscale administratie een overzicht te bezorgen van de tegoeden op naam van de overledene en of de echtgenoot / echtgenote.

Omdat het overzicht nog geen rekening houdt met specifieke elementen, dient de fiscale lijst slechts als basis. Wanneer u bijvoorbeeld bent gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, dan kan dit een belangrijke impact hebben.

Een fiscale lijst is met andere woorden een overzicht dat overheidsdienst ontvangt. Ook de erfgenamen en eventueel de notaris ontvangen dergelijk overzicht.

Vervolgens zullen de notaris of erfgenamen een attest (of akte) van erfopvolging moeten bezorgen aan de bank(en) en verzekeraar(s). Het afleveren van dergelijk attest door de notaris of het lokale registratiekantoor neemt gemiddeld een drie tot vier weken in beslag. Hierop staat onder andere vermeld wie optreedt als erfgenaam of er schulden zijn ten laste van de overledene of een van de erfgenamen.

Finaal zal elke maatschappij de instructies tot vereffening of verdeling van de tegoeden vragen. Let wel, voor verzekeringscontracten betekent een overlijden niet noodzakelijk dat het beleggingscontract komt te vervallen bij een overlijden van de verzekeringsnemer. Zo kan dergelijke polis een ideale tool vormen in successieplanning.

Bent u tevreden hoe wij u informeren?

Geef ons dan een 5-sterren review op Google

Stel uw vraag

Heeft u een vraag?

Mag uw partner met uw bedrijfswagen rijden?

Uw bedrijfswagen uitlenen aan uw partner, mag dat? 

Uw bedrijfswagen gebruiken

Uw werkgever bezorgt u als onderdeel van uw loonvoorwaarden een bedrijfswagen. Zo gebruikt u de wagen om van en naar uw werk te rijden. Misschien gebruikt u het voertuig ook om bijvoorbeeld klanten te bezoeken?

 

Maar wat tijdens uw privétijd?

Mogen uw partner of kinderen achter het stuur van uw bedrijfswagen kruipen? Het antwoord hierop is redelijk eenvoudig. Het is aan de werkgever die het voertuig ter beschikking stelt om hierover goede afspraken te maken. Deze afspraken staan meestal duidelijk in de car policy van het bedrijf genoteerd. Zo kan het dus best zijn dat de werkgever beperkingen bepaalt op het gebruik van de wagen. Enkele voorbeelden kunnen zijn: het aantal personen, enkel leden uit het gezin, enkel collega’s, er kan een leeftijdsbeperking worden opgelegd, enz. Neem dus zeker de car policy van uw bedrijf erbij om dit na te kijken.

Bent u niet zeker? Contacteer dan de verantwoordelijke binnen uw bedrijf.

Bedrijfswagen

Dé specialist voor uw verzekeringen

Voor uw autoverzekering kunt u ons als verzekeringsmakelaar in Diest makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Omdat wij naast lokaal verzekeringsmakelaar ook online actief zijn, kunt tevens veel verzekeringen online berekenen.

Kantoor Diest

Telefonisch, online en offline

Online verzekeringsmakelaar

Telefonisch en online

Wat na een ongeval met de auto?

Een ongeval met de auto via uw verzekering bij verzekeringsmakelaar Maes Group Verzekeringen in Diest of online.

Een ongeluk op de weg, wat nu?

U heeft een ongeluk met de wagen gehad? Neem onze handige checklist erbij om te bekijken welke documenten of acties u meteen of later moet uitvoeren. Zo is bijvoorbeeld het Europees aanrijdingsformulier onontbeerlijk. Vervolgens contacteert u uw verzekeringskantoor (verzekeringsspecialist/-makelaar, verzekeringsagent, bankagentschap, …). Uw kantoor neemt vervolgens het heft in handen.

Wie is aansprakelijk?

Is er een tegenpartij? Wie is verantwoordelijk voor de aanrijding? Wie is aansprakelijk (in de volksmond ‘in fout)? Dit speelt natuurlijk een rol om te weten wat verzekerd is en wie wat moet betalen. Stel dat er geen aansprakelijke tegenpartij is, dan is een ‘grote omnium’ als waarborg noodzakelijk om uw schade gedekt te zien.

De verzekeraar van de aansprakelijke partij zal de kosten van de tegenpartij vergoeden.

Wat bij een totaal verlies?

We moeten twee soorten van totaal verlies of ‘perte totale’ onderscheiden. Enerzijds is er een economisch totaal verlies, anderzijds bestaat ook een technisch totaal verlies.

Een onafhankelijk rechtsbijstandsverzekering kan in deze situatie een belangrijk verschil betekenen!

 

Economisch totaal verlies

Wanneer de werkelijke waarde van het betrokken voertuig voor het ongeval minus de wrakwaarde lager ligt dan de herstellingskosten, dan is het economisch niet meer verantwoord het voertuig te herstellen. We spreken dan van een economisch totaal verlies.

Uiteraard kunt u alsnog beslissen om het voertuig te laten herstellen. Door bijvoorbeeld niet-originele of tweedehandse wisselstukken te gebruiken kunt u mogelijk de kosten drukken. Mogelijk moet uw voertuig een keuring na ongeval ondergaan. Hierop kan de aangeduide expert u antwoorden.

 

Technisch totaal verlies

Wanneer het voertuig dermate beschadigd is dat het technisch onverantwoord is het voertuig te herstellen, spreken we van een technisch totaal verlies. In dit geval is een herstelling enkel nog mogelijk via een rehabilitatieprocedure.

 

En het wrak?

Of de verkoop van het wrak gebeurt door de verzekeraar of de eigenaar vindt u in de polisvoorwaarden van de betrokken verzekering.

Dé specialist voor uw verzekeringen

Voor uw verzekering kunt u ons als verzekeringsmakelaar in Diest makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Omdat wij naast lokaal verzekeringsmakelaar ook online actief zijn, kunt tevens veel verzekeringen online berekenen.

Kantoor Diest

Telefonisch, online en offline

Online verzekeringsmakelaar

Telefonisch en online

Stel uw vraag

Online

Wat is het DKV Horizon Plan?

Komt u nog in aanmerking voor het DKV Horizon Plan? Contacteer voor uw verzekering dan verzekeringsmakelaar Maes Group Verzekeringen in Diest of als online verzekeringsmakelaar.

DKV Horizon als wachtpolis

Het DKV Horizon Plan is een wachtpolis. Daarom geniet u bij dergelijke verzekering niet van een extra dekking. Maar waarom zou u dergelijke verzekering dan afsluiten? U bent beschermd tegen tariefonzekerheid als u bijvoorbeeld bij pensionering, verandering van werkgever, echtscheiding, … de collectieve polis van de werkgever verlaat. Ook biedt het bescherming tegen nieuwe medische formaliteiten wanneer u dan een eigen hospitalisatieverzekering zou starten.

Deze verzekering biedt u dus geen uitkering maar wel enkele zekerheden. Heeft de hospitalisatieverzekering via uw werkgever enkele hiaten of beperkingen die u privé wil veiligstellen? Contacteer ons dan, want er zijn alternatieven!

 

Later geen tariefonzekerheid

De Horizon-polis klikt uw tariefleeftijd vast. Met andere woorden switcht u uw wachtpolis op latere leeftijd naar een volwaardige hospitalisatieverzekering? Dan zal de premie worden berekend aan de vastgeklikte leeftijd die dient als basis voor deze berekening.

 

Later geen nieuwe medische formaliteiten

Heeft u twee jaar anciënniteit opgebouwd dan is de aanvaarding door DKV definitief verworven. Er zijn met andere woorden later dan geen medische formaliteiten meer, dus ook niet als u later zou omschakelen van een collectieve naar een individuele polis.

Wanneer de dekking via de werkgeverspolis stopt, dan heeft u twee mogelijkheden:

 • U hebt voor 05/2016 uw DKV Horizon Plan afgesloten? U kunt omschakelen naar een volwaardige hospitalisatieverzekering IS2000, IS+, …
 • Uw DKV Horizon Plan werd na 05/2016 aangegaan? De DKV Hospi Premium wacht op u om als volwaardige hospitalisatieverzekering te starten.
Horizon

Voor wie?

Een nieuw contract DKV Horizon Plan is vanaf 1 januari 2018 niet meer mogelijk, tenzij …

 • u bij een hospitalisatieverzekering via de werkgever aansluit waarin de waarborg Horizon is voorzien
 • u een bestaande individuele hospitalisatieverzekering IS2000 of DKV Hospi Premium wenst om te vormen naar een DKV Horizon Plan omdat u verhuist naar het buitenland of aansluit bij een werkgeverspolis. Bovendien zijn er dan medische formaliteiten van toepassing.

Heeft u vandaag een DKV Horizon Plan? Ondanks de stopzetting, blijven de huidige verzekeringscontracten met behoud van de algemene voorwaarden doorlopen.

Dé specialist om uw gezondheid te verzekeren

Voor uw wachtpolis kunt u ons als verzekeringsmakelaar in Diest makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Omdat wij naast lokaal verzekeringsmakelaar ook online actief zijn, kunt tevens veel verzekeringen online berekenen.

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar

Telefonisch, online en offline

Stel uw vraag

Online

Waarom oppassen met een definitief schaderegelingsvoorstel?

Een definitief schaderegelingsvoorstel aanvaarden? Verzeker u via verzekeringsmakelaar Maes Group Verzekeringen in Diest en actief als online verzekeringsspecialist.

Menselijk leed en materiële schade

Dat de recente overstromingen ongezien zijn, is een open deur intrappen. Het menselijk leed is enorm en dan is er ook nog de materiële schade.

De politiek was er als de kippen bij om te spreken om het als ramp te laten erkennen. Echter kijkt u als particulier en KMO in eerste instantie naar uw eigen verzekeraar. Bovendien wanneer u zich wendt tot uw aanspreekpunt, zal hij/zij u met raad en daad kunnen bijstaan.

Definitief schaderegelingsvoorstel

Omdat in eerste instantie de verzekeraars vanuit de omnium en of brandverzekering het schadedossier zullen benaderen, evalueren en ramen zij samen met uw aanspreekpunt de schade.

Een ‘woningverzekering’ lijkt me echter een term die de lading beter dekt dan een brandverzekering. Want bijvoorbeeld de waterschade die u heeft omwille van het water in uw woonkamer is verzekerd onder de waarborg natuurrampen. Deze waarborg is verplicht opgenomen in de Belgische brandverzekering, sorry woningverzekering eenvoudig risico. Bovendien vallen o.a. overstromingen vallen onder deze waarborg.

Conclusie

Maar toch raad ik als onafhankelijk verzekeringsspecialist u aan niet te haastig voorstellen tot definitieve regeling die verzekeraars voorleggen te ondertekenen. Werk met voorschotten, provisionele vergoedingen in plaats van een onmiddellijk voorstel tot definitieve schaderegeling. Zo koopt u tijd om de (nog niet zichtbare) schade beter in kaart te brengen en eventuele gevolgschade mee op te nemen in de schadeloosstelling.

Is uw aanspreekpunt een verzekeringsmakelaar? Dan heeft u ongetwijfeld een onafhankelijke rechtsbijstand die u indien nodig bijkomend ondersteund én indien nodig kan tussenkomen. Hierdoor worden uw rechten optimaal gewaarborgd in geval er discussie ontstaat.

Bron: Artikel LinkedIn via verzekeringsspecialist Luk Maes

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar

Telefonisch, online en offline

Stel uw vraag

Online