Zonnepanelen en de terugdraaiende teller

Zonnepanelen met terugdraaiende teller

De regeling van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter werd recent vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Voor honderdduizenden betekent dit een streep door de rekening. Het zijn stuk voor stuk mensen die investeerden om een bepaald rendement na te streven. Zij leiden nu een financieel verlies en voelen zich begrijpelijk dan ook bekocht. Onze partner en rechtsbijstandsverzekeraar D.A.S. liet ons intussen weten intussen al heel wat schadedossiers hierover te hebben ontvangen.

Compensatie voor zonnepanelen?

De Vlaamse regering was er als de kippen bij om compensaties aan te kondigen. Zo maakten ze intussen bekend dat er een financiële compensatie komt voor de Vlaamse eigenaars in zonnepanelen die hun investering tot op vandaag nog onvoldoende konden terugverdienen.

Hier vindt u het VRT-verslag uit ‘Het Journaal’ van 22 januari 2021.

Compensatie via rechtsbijstand?

Momenteel is er nog enige onzekerheid over de werkelijke schade voor veel eigenaars van zonnepanelen en de voorgestelde compensatieregeling van de Vlaamse Overheid. De rechtsbijstandsverzekeraar onderzoekt momenteel samen met een gespecialiseerd advocatenkantoor welke stappen mogelijk zijn en of er een slaagkans is in geval van een gerechtelijke procedure tegen het Vlaamse Gewest voor foutief overheidshandelen.

Conclusie

Intussen zijn er heel wat (al dan niet betalende) acties opgestart via sociale media. Uiteraard behoudt u het recht om hierop in te tekenen. Weet dat u bij een gedekt schadegeval een proactieve tussenkomst mag verwachten wanneer u de juiste waarborgen onderschreef bij een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar. Uw juridische belangen zullen tot het uiterste worden behartigd, werd ons verzekerd!

Nationale schadedatabank

Via een schadedatabank slaan de Belgische verzekeraars de handen in elkaar en dit in de strijd tegen verzekeringsfraude.

In België kost fraude de verzekeraars jaarlijks honderden miljoenen euro’s. Verzekerden zoals u die alles correct doorgeven zijn hiervan de dupe. Want zonder verzekeringsfraude zou iedere verzekeringsnemer jaarlijks een lagere premie moeten betalen! Verzekeraars gaan dagdagelijks samen met verzekeringsmakelaars en -agenten ook de strijd aan tegen de georganiseerde fraude.

In februari 2021 richten ze een heuse databank op op schades te registreren. Binnen dit platform zullen verzekeraars versleutelde informatie uitwisselen over schadedossiers die ze moeten regelen. Hierdoor kunnen de ondernemingen makkelijker fraude detecteren.

Voorlopig wordt enkel over autoverzekeringen dergelijke informatie uitgewisseld, maar het lijkt ons evident dat bij succes dit ook voor andere verzekeringstakken zal worden toegepast.

 

Hoe begin je als zelfstandige of bedrijfsleider aan rechtsbijstand?

Rechtsbijstand voor uw professionele activiteit(en)

Een volledige dekking rechtsbijstand voor uw professionele activiteiten lijkt een evidentie gezien de vaak hoge advocaatkosten e.d. Toch merken we dat nog heel wat ondernemers hier een aanzienlijk risico lopen.

Tool Legal Risk

Met de vernieuwde tool Legal Risk geven wij u in een paar minuten zicht op uw persoonlijk risicoprofiel.


Uw voordeel?

 • eenvoudige taal met concrete voorbeelden op maat van uw bedrijf
 • betaal niet teveel doordat de premie 100% matcht met uw risicoprofiel
 • mogelijkheid om uw privé-rechtsbijstand als zaakvoerder toe te voegen aan uw professionele polis
 • kwalitatieve rechtsbijstand met hoge tussenkomstlimieten

Rechtsbijstand op maat van uw zaak:

 • Uw bedrijf
 • Uw vzw
 • Uw medische activiteit

Keuze uit 3 dekkingsniveaus:

 • Basis
 • Premium
 • Alle risico’s
Rechtsbijstand op maat van uw zaak wordt kinderspel!

 

Vraag uw legal risicoprofiel aan:

Origineel inschrijvingsbewijs een must

Inschrijvingsbewijs deel I aub

Uw inschrijvingsbewijs is een van de boorddocumenten die u moet kunnen tonen bij een politiecontrole. Maar wat blijkt als we informeren naar wat het vaakst niet in orde is? Heel wat bestuurders laten de originele stukken thuis en wagen zich met enkel kopieën op de baan. En dit terwijl het verplicht is om de originele documenten aan boord te hebben.

Niet enkel moet u het bewijs van inschrijving origineel kunnen voorleggen, ook het keuringsbewijs en andere documenten hoort u steeds bij u in de wagen te hebben wanneer u de baan op gaat. Voor het inschrijvingsbewijs geldt dat u deel I in de auto moet liggen, terwijl deel II thuis dient te worden bewaard.

Welke autopapieren dan wel?

Er zijn drie verschillende soorten documenten:

 • documenten die verbonden zijn aan u als persoon;
 • documenten die verbonden zijn aan uw voertuig;
 • andere documenten die niet verplicht zijn, maar wellicht nuttig kunnen zijn.

Uw persoonlijke documenten

 • Uw identiteitskaart
  Deze moet u steeds op zak hebben.
 • Uw rijbewijs
  Neemt u plaats achter het stuur? Dan dient u in de meeste landen een rijbewijs te kunnen voorleggen. U checkt ook best vooraf welke voertuigen u geldig mag besturen én in welke landen uw rijbewijs geldig is.

Uw boorddocumenten

 • Inschrijvingsbewijs
  Het inschrijvingsbewijs is de identiteitskaart van uw voertuig. Dit document ontvangt u bij de inschrijving van uw auto vanuit de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV). Sinds 01/09/2013 levert DIV een geel inschrijvingsbewijs bestaande uit twee delen af. Deel I van het document is steeds origineel aanwezig in de wagen terwijl deel II thuis moet worden bewaard. Bij de jaarlijkse autokeuring legt u dus enkel deel I voor aan de inspectie maar laat u uw auto keuren voor verkoop dan zal men u beide delen vragen voor te leggen.
 • Verzekeringsattest
  De vroegere groene kaart (nu wit) is geldig in de meeste Europese landen. Rijdt u echter wat verder van huis, dan checkt u beter of het land van bestemming (en de landen die u doorkruist) op het verzekeringsbewijs staat vermeld.
 • Keuringsbewijs
  Vanaf een leeftijd van vier jaar, moet uw voertuig beschikken over een geldig keuringsbewijs.
 • Gelijkvormigheidsattest
  Bij de aankoop van uw voertuig ontvangt u het attest van de constructeur via uw garagist.

Uw andere documenten

 • Blanco Europees aanrijdingsformulier
  Bent u betrokken bij een verkeersongeval? Dan moet u het Europees aanrijdingsformulier invullen zodat de schaderegeling veel sneller in orde kan komen. Het is perfect mogelijk om dit formulier via je smartphone in te vullen met de app ‘Crashform’. Vandaag verkiezen de meeste gebruikers nog steeds de papieren versie. U vindt verschillende exemplaren online maar het echte papieren formulier biedt het grote voordeel van doordruk. Zo hoeft u de documenten slechts eenmaal in te vullen én duiken er geen verschillen op tussen de verschillende exemplaren. Elke partij ontvangt een exemplaar van het formulier en bezorgt dit aan de verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of de direct verzekeraar.
  Gebeurt de schade bv. in Italië? Het formulier wordt in de meeste Europese landen gebruikt, waarbij de rubrieken identiek zijn in de andere talen. U kunt dus perfect het formulier invullen door het Italiaanse formulier naast uw exemplaar te leggen.
 • Bijstandsverzekeraar
  Bent u extra verzekerd tegen pech? Vergeet dan zeker niet het telefoon- en polisnummer van de verzekeraar in uw wagen te leggen.

Betaalt de verzekering als ik geen rookmelder installeerde?

Bel ons

+32 (0)13/77.20.11

Rookmelder overal verplicht

Een rookmelder is in Vlaanderen sinds 1 januari 2020 verplicht in elke woning.

Voor huurwoningen in Vlaanderen is de verplichting voor het plaatsen van een voldoende aantal rookmelders al langer van toepassing. Voor private woningen werd de regeling gefaseerd ingevoerd en gold onderstaande data:

 • huurcontracten (voor private woningen) gesloten vanaf 1 januari 2013;
 • de regel voor rookmelders geldt voor private woningen gebouwd voor 1945 sinds 1 januari 2016;
 • voor private woningen gebouwd na 1945 geldt de verplichting voor de rookmelder vanaf 1 januari 2019;
 • sociale woningen moeten na 31 december 2016 over voldoende branddetectie beschikken;
 • nieuwbouwwoningen, na renovatie (en waarvoor een omgevingsvergunning nodig is), studentenkoten.

Sinds 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen over rookmelders of een branddetectiesysteem beschikken. Dit betekent minstens een branddetector per verdieping. En vanaf 1 januari 2021 kan het ontbreken ervan leiden tot een ongeschiktverklaring (voor verhuur) van het huis.

Geen rookmelder, toch schadeloos gesteld?

Hebt u de verplichte rookmelder niet geïnstalleerd in de (huur)woning, dan zal de verzekeraar van de brandverzekering alsnog tussenkomen verlenen na een schadegeval. Dit geldt trouwens ook wanneer er omwille van een niet conforme elektrische installatie brand zou uitbreken.

Wanneer elektrische installatie niet conform is of het verplichte rookdetectie apparaat werd ‘vergeten’, dan zou de verzekeraar na het schadedossier omwille van o.a. het ‘hoge risico’ kunnen opzeggen mits rekening te houden met de geldende regels. Uiteraard heeft u als verzekeringsnemer eveneens na de afhandeling van een schadegeval hetzelfde recht om uw verzekeringscontract te beëindigen.

Veilig rijden in de regen?

Wat betekent een beetje regen voor uw rijstijl?

Regen betekent veel! Niet alleen zorgt regen voor minder zicht en minder tractie maar neerslag kan ook het besturen van uw auto moeilijker maken wanneer dit gepaard gaat met rukwinden. Dus waar houdt u best rekening mee wanneer u achter het stuur kruipt bij regenweer?

Hieronder alvast 5 tips:

Rijd met uw lichten aan

Regen en het opspattende water van de andere wagens kunnen uw zicht als chauffeur aanzienlijk verminderen. Door met uw lichten aan te rijden kunnen de andere bestuurder u makkelijker zien.

Rijd voorzichtig

Dit algemene advies is goed in alle situaties en al helemaal wanneer u rijdt in slechte weersomstandigheden. Met hoge snelheid door water rijden kan ervoor zorgen dat u de controle over uw stuur verliest. Door een paar keer zachtjes op de remmen tikken wanneer u door het eerste water rijdt, checkt u alvast of ze goed werken.

Verwacht dat het glad is

Een regenbui na een droge periode is ideaal voor uitzonderlijk gladde autowegen. De regen mengt zich namelijk met het vet en de motorolie op de weg waardoor er een spekglad oppervlak ontstaat.

Creëer ruimte

Geef andere bestuurders ruimte en vermijd cruisecontrol. Als de wegen waterglad zijn, kunt u niet zo snel stoppen – auto’s hebben twee tot drie keer zoveel remafstand nodig.

Aquaplaning

Uw voorste banden kunnen het contact met het wegdek verliezen wanneer ze vanaf 35 km/u of hoger op een film water terecht komen. Als dit gebeurt, stuurt u best rechtdoor, vertraagt en remt u zachtjes.

Het goed onderhoud van uw voertuig is essentieel. Vooral uw ruitenwissers en banden zijn in regenweer van goudwaarde. Een correcte werking van uw ruitenwissers en het regelmatig vervangen van de ruitenwisserbladen zorgen voor een beter zicht. Ook controleert u best af en toe uw bandenspanning en het loopvlak van de banden voor een betere grip op het wegdek.

Rijden in slechte weersomstandigheden vraagt voorzichtigheid en geduld. Trek meer tijd uit om veilig op uw bestemming te komen, want regenweer zorgt voor meer verkeersongelukken. Zorg daarom voor de juiste verzekering.

Hoe bereken ik mijn netto belastbaar beroepsinkomen?

Bruto belastbaar beroepsinkomen

Bruto beroepsinkomen
Verplichte sociale bijdragen
Aanvullende sociale bijdragen ((S)VAPZ)

= Bruto belastbaar beroepsinkomen

Netto belastbaar beroepsinkomen

Bruto belastbaar beroepsinkomen
Werkelijke of forfaitaire beroepskosten
Beroepsverliezen met betrekking tot de vorige verliezen (enkel van toepassing voor zelfstandigen)
+/- Verliescompensatie tussen echtgenoten
+ Vervangingsinkomen
+/- Huwelijksquotiënt of toekenning meewerkende echtgeno(o)t(e)

= Netto belastbaar beroepsinkomen

 

Dit bedrag vindt u ook terug op de achterzijde van uw kwartaalbijdrage en op uw belastingaangifte.