Hoe vind ik de beste woonlening in 3 stappen?

Het is geen publiek geheim dat sinds de verstrenging van de Nationale Bank (NBB) begin dit jaar een aankoop moeilijker is geworden. Want waar u vroeger makkelijk honderd procent van de uw aankoop kon financieren met soms als extraatje de notariskosten, is dit sinds begin dit jaar veranderd. Dit betekent in de praktijk dat vooral jonge mensen dreigen hun droom te moeten aanpassen of in het slechtste geval uitstellen.

Vandaag moet u in een ‘klassiek dossier’ al snel tien procent eigen middelen ophoesten en dan komen daar ook nog eens de kosten bij die u eveneens uit eigen zak moet kunnen betalen. Uw quotiteit wordt met andere woorden beperkt tot 90%.

Rekenvoorbeeld:

Voor de aankoop van  een eerste/enige woning in Vlaanderen van 200.000 euro betekent dit 20.000 euro (10% van 200.000 euro) + ongeveer 15.500 euro notariskosten (registratie, aankoopakte, kredietakte, …). Dus een 35.500 euro aan eigen middelen.

Voor de aankoop van een eerste/enige woning in Vlaanderen van 300.000 euro moet u -bij een volledige inschrijving- al rekening houden met een eigen inbreng van +- 59.000 euro.

Hoeveel kan ik lenen?

Volgens de NBB gaat bijna vijfentwintig procent ofwel een op vier een woonlening aan waarbij minstens de helft van het maandinkomen naar de afbetaling van het woonkrediet gaat. Daarom kunt u zich beter laten begeleiden door een onafhankelijk kredietexpert, waarbij deze logische eerste vraag zal worden beantwoord.

Test-Aankoop hanteert nog steeds als vuistregel: (uw maandelijkse huishuur + gemiddeld spaarbedrag per maand) x80%. Bv. 800 euro huur per maand + 250 euro gemiddeld per maand gespaard en dit aan 80% betekent 840 euro aan maandaflossing. Zo kunt u eventuele tegenslagen makkelijker opvangen.

Woonlening

Laat vergelijken

Volgens onderzoek zou slechts een op vier  meer dan twee kredietverstrekkers vergelijken of zich laten begeleiden door een onafhankelijk kredietexpert. Bijna 40% beperkt zich tot slechts 2 kredietverstrekkers, terwijl bijna een op drie niet verder komt dan een bank. Wist u dat u zich gratis kan laten bijstaan door een erkend kredietbemiddelaar? Ook kunt u bijvoorbeeld online via Kredietgids.be aan de slag.

Uw kredietbemiddelaar vergelijkt voor u de verschillende kredietverstrekkers in functie van uw dossier.

Laat onderhandelen

Onderhandel over kortingen om betere voorwaarden te krijgen of beter laat onderhandelen, want uw kredietmakelaar kent de kredietverstrekkers en dus ook hun politiek.

In de eerste plaats spreken we over de rentevoet, maar weet dat de woonlening met de laagste rentevoet niet altijd de goedkoopste is. De verschillende ‘voorwaarden’ kunnen de kosten achter de schermen aardig laten oplopen.

Vergeet de gratis verzekering niet

Neem zeker een kijkje op onze pagina van Gewaarborgd Wonen, een gratis verzekering voor uw woonlening!

COVID-19 Uitstel betaling hypothecair krediet

Uitstel van betaling aanvragen

Uitstel van betaling voor uw hypothecair krediet‘ hoorde u misschien recent in de nieuwsberichten? Bij Maes Group Kredieten blijven niet alle deuren gesloten! Als erkend onafhankelijk kredietmakelaar staan wij ook in deze moeilijke tijd klaar voor onze klanten. Wij informeren u niet alleen maar gaan een stapje verder. Wanneer u in aanmerking komt en hier nood aan hebt, ontvangen wij graag uw aanvraag en bezorgen deze gratis aan de betrokken kredietverstrekker en dienst.

Waarom?

De Covid-19 pandemie heeft ernstige gevolgen voor onze klanten. Daardoor hebben sommige klanten moeite om de regelmatige betaling van hun hypothecair krediet te garanderen. De financiële sector heeft samen met de overheid een oplossing uitgewerkt om de lasten voor de klant te verlichten.

Welke maatregelen?

In bepaalde gevallen kunnen gedurende een bepaalde periode betalingsfaciliteiten worden toegestaan.

Update 31/03/2020:

Welke klanten?

Deze regeling is uitsluitend voor klanten die betalingsproblemen ervaren omwille van de gevolgen van het COVID-19 virus.

  •  Zelfstandigen;
  •  Werknemers uit horeca;
  •  Werknemer die technisch werkloos worden;
  •  Eigenaars die een verlies aan huurinkomsten lijden.

Had u reeds (structurele) betalingen met de terugbetaling van uw hypothecair krediet, dan komt u niet in aanmerking voor deze maatregel.

Kosten?

Er worden geen kosten aangerekend voor de invoering van deze faciliteit.

 

Werkwijze?

Vervolgens zal de kredietverstrekker uw aanvraag analyseren en zullen zij u hun beslissing meedelen.

 

Dien uw aanvraag in

  • Gegevens hypothecair krediet

  • COVID-19 uitstel van betaling

  • Privacybeleid

 

Controle

Basisattest

Basisattest

Wat is het basisattest van een hypothecair krediet?

Bij het ondertekenen van het hypothecaire lening, kort erna of ten laatste in het jaar dat erop volgt, ontvangt u een eenmalig basisattest van uw hypothecair krediet.

Op dit attest vermeldt de kredietmaatschappij alle gegevens waaruit moet blijken dat de hypothecaire lening in aanmerking komt voor een fiscaal voordeel. Wanneer niet het ganse wordt vermeld, betekent dit wellicht dat sommige doeleinden niet fiscaal aanvaard worden en dus dat gedeelte fiscaal niet in aanmerking kan worden genomen.

De fiscus zal dit attest normaliter opvragen in het eerste aanslagjaar dat u dit de eerste keer opneemt in uw fiscale aangifte. Wij raden steeds aan het origineel te behouden, want het gebeurt geregeld dat na x aantal jaar dit attest opnieuw wordt opgevraagd.

Ook wanneer u uw hypothecaire krediet wil herfinancieren, zal de nieuwe kredietverstrekker dit attest vragen zodat u uw fiscaal voordeel kunt behouden.

Wanneer u dit attest bent verloren, kunt u dit opvragen bij de kredietverstrekker die wellicht een kostprijs zal aanrekenen voor een duplicaat.

Het eenmalig basisattest is dus niet hetzelfde als het betalingsattest dat u jaarlijks ontvangt in de periode dat u uw fiscale aangifte in orde moet brengen.

Het betalingsattest

Het eenmalig basisattest is dus niet hetzelfde als het betalingsattest dat u jaarlijks ontvangt in de periode dat u uw fiscale aangifte in orde moet brengen.

Is uw aktedatum 2016 of later?

Voor kredietaktes vanaf 2016 is het basisattest normaliter geïntegreerd in het fiscaal betalingsattest 261.81. Dit maakt het een stuk makkelijker en overzichtelijker.