Huren of kopen?

Huren of kopen?
Huren is weggesmeten geld! Maar is dat daadwerkelijk zo?

De huurprijs varieert natuurlijk van gemeente tot gemeente en is afhankelijk van nog heel wat andere factoren (rijhuis, halfopen of open, appartement, studio, afwerkingsgraad, ...).

Op de private huurmarkt in Vlaanderen betaalt u volgens de cijfers van de Confederatie van Immobiliënberoepen van België (CIB) gemiddeld 700 euro voor een appartement, voor een woning ligt het gemiddelde op 736 euro per maand.

Bekijk alle huurprijzen in Vlaanderen op de interactieve kaart.

Voor onze berekeningen nemen we het gemiddelde van € 700 (appartementen) en € 736 (woningen), dus 718 euro per maand. Rekening houdend met de twaalf betalingen in een jaar betekent dit een huurbedrag van 8.616 euro op jaarbasis. Hierbij houden we verder geen rekening met de huurindexatie en hebben we na 25 jaar 215.400 euro aan huurgelden betaald.

En wat met een (t)huis kopen?

Volgens de Notarisbarometer kostte in het tweede trimester van 2019 een appartement in Vlaanderen gemiddeld 231.386 euro en een woning 281.954 euro.

Voor een appartement komt de gemiddelde aankoopprijs t.o.v. de gemiddelde huurprijs overeen met +- 330 maanden ofwel 27,5 jaar huren. Voor een woning ligt de berekening op 383 maanden ofwel bijna 32 jaar huren. Maar zoals eerder gezegd houden we geen rekening met de indexering van de huur wat deze termijnen mogelijk (sterk) kan reduceren.

Laten we de gemiddelde aankoopprijs van een appartement als start nemen in onze berekeningen. Gezien de meeste (jonge) mensen niet onmiddellijk 231.386 euro (+ kosten zoals registratie, notaris, ...) op tafel kunnen leggen, wordt al snel gekeken naar een hypothecair krediet. Gelukkig voor de koper is de huidige rente laag. Afhankelijk van de quotiteit e.d. kan de vaste rente op 25 jaar dalen richting 1,80% of lager. Dit betekent een maandelijkse terugbetaling van +- 956,77 euro ofwel 256,77 euro meer dan de gemiddelde huurprijs van een appartement in Vlaanderen.

Huren of kopen, wat is de beste optie?

Een eigenaar betaalt gemiddeld dus meer dan iemand die huurt, MAAR ...

 • als eigenaar heeft u na de terugbetaling van uw krediet wel een woonst in handen. Wanneer u huurt blijft u niet enkel met lege handen achter maar blijft uw maandelijkse last (lees huur) bestaan terwijl dit voor de eigenaar wegvalt.
 • ook wordt lenen voor een gezinswoning vandaag fiscaal nog aangemoedigd. Mogelijk komt hier verandering in met de nieuwe Vlaamse regering. De kans bestaat dat een eventuele wijziging enkel geldt voor nieuwe hypothecaire kredieten en de oude vallen onder de huidige regeling. Het fiscale voordeel namen we niet mee in onze berekeningen.
 • vergeet niet dat u bij een aankoop langs de notaris moet passeren die op zijn beurt ook een factuur heeft klaarliggen. Afhankelijk van het totale dossier kan een all-in krediet soelaas brengen.
 • de gemiddelde huurprijs zal jaarlijks worden aangepast i.f.v. de inflatie, dit maakt het voor de huurder duurder terwijl inflatie interessant is voor wie moet lenen.
 • als eigenaar hebt u weliswaar onderhoudskosten maar bent u zeker van uw woonst. Wie huurt moet rekening houden met de huisbaas die het contract kan opzeggen.

Zowel huren als kopen biedt voor- en nadelen. Maar een eigen gezinswoning blijft een goede investering.

Please like & share:

Mobiliteit lening

Mobiliteit Fiets OneWheel Segway Hoverboard
Mobiliteitslening

Het is al even duidelijk dat we met zijn allen onze mobiliteit moeten heruitvinden. En de laatste jaren zijn er al heel wat alternatieven om de markt gekomen. Naast de klassieke fiets verschenen o.a. de elektrische variant, OneWheels, allerlei steppen, Segways, hoverboards, enz.

De mobiliteitslening biedt u de ideale gelegenheid om u een nieuw elektrisch vervoermiddel aan te schaffen en dit binnen het stadsverkeer uit te proberen. Zo raakt u sneller op uw bestemming én verkleint u uw ecologische voetafdruk.

Moet u zich verzekeren extra verzekeren voor uw mobiliteit? Lees de kleine lettertjes van het Belgisch Staatsblad en uw familiale verzekering of laat u informeren via uw erkend, onafhankelijk verzekeringsmakelaar.

Let op, geld lenen kost ook geld!

Please like & share:

Wat is een bulletkrediet?

Bulletkrediet
Is het nu een bulletkrediet, (vaste of einde) termijnkrediet of aflossingsvrij-krediet?

De termen refereren allemaal naar hetzelfde type krediet, nl. een hypothecair krediet waarbij u gedurende de looptijd enkel rente betaalt en op einddatum het kapitaal aflost.

Zorg dat u voldoende heeft gespaard om op einddatum het openstaand kapitaal te kunnen aflossen. Dit kan bv. via een spaarverzekering, erfenis, pensioenplan, verkoop vastgoed, ...

Welke voordelen biedt een bulletkrediet?
 • Doordat u enkel rente betaalt, heeft u een lagere maandlast.
 • Wordt het bulletkrediet gebruikt voor de aankoop, verbouwing van uw woning of koopt u een tweede verblijf aan (binnen EER)? Dan leveren de intresten u mogelijk een mooi fiscaal voordeel op.
 • Wanneer het rendement van de eventueel afgesloten levensverzekering hoger uitvalt dan de intresten voor het bulletkrediet, dan kunt u hier winst op maken.
 • Het gespaarde kapitaal blijft in principe steeds vrij beschikbaar.

Een levensverzekering afsluiten bij een bulletkrediet betekent meestal niet enkel betere voorwaarden om te lenen, u verzekert zich dat op het einde van de rit ook voldoende geld beschikbaar is om uw krediet af te lossen.

Welke invloed heeft inflatie op een bulletkrediet?

Inflatie betekent dat geld minder waard wordt doorheen de tijd. En omdat u bij een bulletkrediet het ontleend kapitaal pas aan het einde van de looptijd terugbetaalt, betekent dit een extra voordeel.

Andere vormen van terugbetaling?

Please like & share:

VME-krediet, voor mede-eigendom

Mede-eigendom
Waarom een krediet voor mede-eigendom?

Onvoldoende middelen in het reservefonds om de werken uit te voeren? Ondervinden sommige mede-eigenaars moeilijkheden om het gevraagde aandeel in het reservefonds te betalen?

Het VME-krediet is een flexibel krediet dat mede-eigenaars de mogelijkheid geeft om:

 • vrij te kiezen tussen het deelnemen aan de lening of het zelfstandig betalen van hun aandeel in de te financieren werken
 • de last te spreiden over verschillende jaren

Een onafhankelijke rechtsbijstand voor een VME, waarom?

Renovatiewerken

Het VME-krediet wordt aangegaan door de syndicus en heeft als doel het financieren van renovatiewerken in een vereniging van mede-eigenaars gevestigd in België.

Deze lening wordt afgesloten met de vereniging van mede-eigenaars, ten gevolge van een beslissing van de algemene vergadering met een meerderheid van stemmen en in overeenkomst met de quorumregels.

Enkele kenmerken
 • Bedrag: 30.000 euro tot 500.000 euro
 • Looptijd: 60 tot 120 maanden
 • Opnameperiode: tot 12 maanden
 • Flexibel: de mede-eigenaars moeten niet verplicht deelnemen aan het krediet
Please like & share:

Belastingvermindering voor de enige en eigen woning?

Belastingvermindering

Belastingvermindering via de woonbonus

De fiscus hangt nog weinig kortingen beschikbaar in de belastingaangifte. Een belangrijke belastingvermindering blijft deze via een hypothecair krediet voor de aankoop van een woning gedurende de looptijd van uw krediet.

Voor hypothecaire leningen aangegaan vanaf 1 januari 2016 (zowel voor enige als niet-enige woningen) spreken we over de geïntegreerde woonbonus. De hypothecaire kredieten voor 01/01/2016 behouden hun fiscaliteit.

Leningen geslotenvoor 1/1/20152015vanaf 1/1/2016
Basisbedrag€ 2.280€ 1.520€ 1.520
Verhoging eerste 10 jaar zolang het de enige woning blijft+ € 760+ € 760+ € 760
Bijkomende verhoging vanaf 3 kinderen ten laste, bij aangaan van lening+ € 80+ € 80+ € 80
Indexatie?Basisbedragen worden niet meer geïndexeerd.Basisbedragen worden niet geïndexeerd.Basisbedragen worden niet geïndexeerd.
Hoeveel bedraagt mijn belastingvermindering effectief?Tegen het “marginaal tarief”. Dat is het hoogste belastingpercentage dat u betaalt op uw inkomsten. Dat is tussen 30% en 50%.40%40%

De belastingvermindering wordt toegepast en berekend per belastingplichtige. De voorwaarden voor de vermindering en voor eventuele verhogingen worden voor een koppel dan ook individueel nagekeken en toegepast.

Please like & share:

Basisattest

Basisattest
Wat is het basisattest van een hypothecair krediet?

Bij het ondertekenen van het hypothecaire lening, kort erna of ten laatste in het jaar dat erop volgt, ontvangt u een eenmalig basisattest van uw hypothecair krediet.

Op dit attest vermeldt de kredietmaatschappij alle gegevens waaruit moet blijken dat de hypothecaire lening in aanmerking komt voor een fiscaal voordeel. Wanneer niet het ganse wordt vermeld, betekent dit wellicht dat sommige doeleinden niet fiscaal aanvaard worden en dus dat gedeelte fiscaal niet in aanmerking kan worden genomen.

De fiscus zal dit attest normaliter opvragen in het eerste aanslagjaar dat u dit de eerste keer opneemt in uw fiscale aangifte. Wij raden steeds aan het origineel te behouden, want het gebeurt geregeld dat na x aantal jaar dit attest opnieuw wordt opgevraagd.

Ook wanneer u uw hypothecaire krediet wil herfinancieren, zal de nieuwe kredietverstrekker dit attest vragen zodat u uw fiscaal voordeel kunt behouden.

Wanneer u dit attest bent verloren, kunt u dit opvragen bij de kredietverstrekker die wellicht een kostprijs zal aanrekenen voor een duplicaat.

Het eenmalig basisattest is dus niet hetzelfde als het betalingsattest dat u jaarlijks ontvangt in de periode dat u uw fiscale aangifte in orde moet brengen.

Het betalingsattest

Het eenmalig basisattest is dus niet hetzelfde als het betalingsattest dat u jaarlijks ontvangt in de periode dat u uw fiscale aangifte in orde moet brengen.

Please like & share:

Borg stellen

Borg

Wat betekent 'zich borg stellen'?

Wanneer iemand zich borg stelt voor iemand anders, dan verbindt hij zich om in de plaats van de schuldenaar te betalen wanneer deze nalaat zijn schulden zelf te betalen.

De borg (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon) verbindt zich dus tegenover de schuldeiser om de schuld te betalen wanneer de schuldenaar zijn verplichting niet nakomt op vervaldag.

Bijvoorbeeld: ouders die zich borg stellen voor de schulden van hun kind bij bv. de aanvraag van een lening voor de aankoop van een woning of zelfs auto.

Iedereen die de juridisch bekwaamheid heeft, kan zich borg stellen.

Een echtgenoot kan zich theoretisch dus alleen borg stellen, meestal zal de toestemming van beide echtgenoten worden gevraagd.

Conclusie

De borg moet dus goed beseffen dat zijn eigen vermogen kan worden aangesproken om de schulden van de schuldenaar t.o.v. de schuldeiser te vereffenen wanneer de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt.

Please like & share:

Lenen tegen 0,43% ?

Lenen voor uw droom?

Vele Belgen dromen van een eigen woning. Een enkeling koopt zijn vastgoed (al dan niet met hulp van bv. ouders) aan zonder financiering maar de meesten doen beroep op een hypothecair krediet of woonlening om hun droom te laten uitkomen.

Wat als u onvoldoende eigen middelen heeft? De All-in hypotheek kan mogelijk soelaas brengen.

Ziet u nog door de bomen het bos?

Eenmaal uw droomwoning (of -grond) gevonden, begint de reis naar een krediet. Maar ziet u nog door de bomen het bos? Zo zijn er tal van elementen die uw kredietdossier bepalen, waaronder o.a. uw inkomen, de quotiteit van het dossier, debt-to-income, enz.

Wat is een kredietmakelaar?

Lenen wordt fiscaal beloond

Sinds 2015 is de woonfiscaliteit niet langer een federale bevoegdheid maar staan de gewesten hiervoor in. Laten we aan de hand van een voorbeeld de fiscaliteit binnen het Vlaamse Gewest toelichten.

Een jong koppel met minder dan drie kinderen koopt een eerste (en enige) woning in Diest (gemeentebelasting 7,90%) en dit voor een aankoopbedrag van 150.000 euro. We rekenen dat ze elk een bruto jaarinkomen hebben van 30.000 euro en kiezen voor de forfaitaire beroepskosten op hun aangifte. We gaan ervan uit dat geen enkel bedrag indexeert, want dit zou de berekening gunstig kunnen beïnvloeden. In het voorbeeld ontleend het koppel een kredietbedrag van 150.000 euro op 20 jaar tegen een vaste rentevoet van 2,45% wat betekent een quotiteit van 100%.

Dit betekent een maandelijkse 'bruto' terugbetaling van +- 789 euro ofwel na 240 maanden (20 jaar) een totale terugbetaling van +- 189.414 euro. Rekening houdend met het fiscale voordeel jaar na jaar (we houden nog geen rekening met indexering van de fiscale korf) komen we na 20 jaar uit op een voordeel van +- 32.827 euro ofwel een 'netto' terugbetaling van +- 652 euro. Omgerekend in rentevoet betekent dit dat het koppel na fiscaal voordeel niet heeft geleend aan 2,45% maar aan slechts +- 0,43%.

Als erkend, onafhankelijk kredietmakelaar houden wij rekening met het JKP-percentage, waardoor de eventuele verplichtingen die kredietverstrekkers waaronder vooral banken opleggen worden meegerekend in de kostprijs. Want wist u bijvoorbeeld dat een schuldsaldoverzekering niet wettelijk verplicht is?

Please like & share:

Wat betekent de quotiteit voor mijn kredietaanvraag?

Quotiteit

Wat betekent quotiteit?

Bij bv. een woonkrediet is de verhouding tussen het ontleende bedrag en de waarde van de woning (meestal de aankoopprijs) een belangrijke ratio. Deze ratio of verhouding wordt uitgedrukt in procenten en noemt men de quotiteit van het krediet.

Welke impact heeft de quotiteit op uw kredietaanvraag?

Voor een kredietverstrekker is het van belang om 'het risico' van het dossier te kunnen inschatten. Hoe lager het risico, hoe gunstiger de voorwaarden die kunnen worden onderhandeld en hoe beperkter de acceptatievoorwaarden kunnen zijn. M.a.w. een hoger risico betekent minder gunstige en soepele voorwaarden omdat minder spelers op de markt interesse tonen.

Wat is 'de beste quotiteit' voor mijn dossier?

Naast de quotiteit spelen nog andere gegevens en ratio's een belangrijke rol in uw kredietaanvraag. Als algemene regel geldt: "hoe lager de quotiteit, hoe beter."

Laten we dit even concretiseren:

 • 70 à 75% is een gunstige quotiteit waardoor wij afhankelijk van de andere parameters kunnen onderhandelen met kredietverstrekkers;
 • 75 à 85% is een gezonde verhouding waar meestal de kredietaanvrager en -verstrekker naar streven;
 • 85 à 100% beperkt een veilige marge voor alle partijen;
 • > 100% wil zeggen dat er een kapitaal ter beschikking wordt gesteld dat groter is dan de verkoopwaarde van het onroerend goed dat als waarborg zal dienen voor het krediet. Bv. wanneer de kosten van het krediet (deels) moeten worden mee ontleend kan dit gebeuren. Dit is eerder uitzondering dan regel. Een hogere ratio zal o.a. een weerslag hebben op de rentevoet van het krediet maar ook op de acceptatievoorwaarden. De meeste kredietverstrekkers zullen dergelijke dossier weigeren.

Conlusie

De quotiteit is slechts een parameter in uw kredietaanvraag. Het al dan niet toestaan van een krediet en de voorwaarden hiervan worden m.a.w. bepaald door de combinatie van alle gegevens in uw dossier en niet enkel door de ratio 'quotiteit'.

Please like & share: