Autolening

Een lening voor uw auto?

Een lening voor je auto, waarom kiezen voor een autolening?

Een lening voor uw auto is in België vrij klassiek

Gezinnen kiezen vaak voor een lening om de aankoop van hun auto gespreid te betalen. Zo belasten ze hun budget niet te zwaar, want de aanschaf van een wagen is voor de meeste Belgen een belangrijke aankoop. Een autolening kan dan de oplossing zijn. Vraag hier uw lening aan >

 

Lening auto: wat is een autolening?

Een autolening is een consumentenkrediet van het type lening op afbetaling. Hierbij leent een kredietgever je een som geld voor een bepaalde periode waarbij je elke maand een bedrag terugbetaald dat enerzijds bestaat uit een deel van het geleende kapitaal en anderzijds intresten. Onderaan de advertenties zult u dus steeds “LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD”.

Wanneer u de lening op afbetaling gebruikt voor de aankoop van een voertuig, spreken we bijvoorbeeld over een autolening. Het doel zorgt er in de meeste gevallen voor dat u een veel voordeligere rentevoet bekomt.

Vergelijk uw autoverzekering >

De ouderdom van uw wagen bij een autolening

Ouder of jonger dan drie jaar?

Bij de financiering uw wagen wordt rekening gehouden met de ouderdom van het aan te kopen voertuig. Meestal wordt niet enkel de einddatum van de lening bekeken maar ook hoe oud de auto is van aanvang.

Sommige kredietverstrekkers financieren enkel nieuwe auto’s aan de beste condities, terwijl andere spelers ook een (jonger) tweedehandsvoertuig hun beste voorwaarden aanbieden. Als onafhankelijk kredietmakelaar vergelijken wij de voorwaarden bij onze verschillende partners om u de beste lening voor uw auto aan te bieden.

Alternatieven voor een autofinanciering?

Naast de klassieke autolening bestaan bijvoorbeeld ook nog formules zoals light car, leasing, renting, … en zoals steeds heeft elke financieringsvorm zijn voor- en nadelen.

Autolening

Aanvragen

Enkele voorbeelden

Financiering auto of motor tot 3 jaar oud

Een klassieke autofinanciering: voor een lening op afbetaling van 15.000,00 EUR (contante prijs van het goed) met een looptijd van 60 maanden, is het jaarlijks kostenpercentage (JKP) 1,59%, de vaste debetrentevoet 1,59%, de maandelijkse aflossing 260,16 EUR en het totaal terug te betalen bedrag 15.609,60 EUR. Jaarlijks kostenpercentage = vaste debetrentevoet 1,59%.

 

Financiering auto of motor ouder dan 3 jaar

Een klassieke autofinanciering voor een lening op afbetaling van 15.000,00 EUR (contante prijs van het goed) met een looptijd van 60 maanden, is het jaarlijks kostenpercentage (JKP) 3,99%, de vaste debetrentevoet 3,99%, de maandelijkse aflossing 275,70 EUR en het totaal terug te betalen bedrag 16.542,00 EUR. Jaarlijks kostenpercentage = vaste debetrentevoet: 3,99% (bedragen > 5.000 euro).

 

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD!

Dé specialist voor uw autolening

Voor uw financiering kunt u ons als kredietmakelaar in Diest makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Omdat wij naast lokaal kredietmakelaar ook online actief zijn, kunt tevens online uw lening berekenen.

Uw kredietspecialist

Telefonisch, online en offline

Stel uw vraag

Online

Is er nog een fiscaal voordeel bij aankoop van een woning?

Leveren intresten fiscaal voordeel op?

In tegenstelling tot heel wat afgeschafte aftrekposten, kunt u voor de aankoop of behoud van de niet-eigen woning de intresten van een krediet nog steeds fiscaal inbrengen op hun belastingaangifte onder de gewone intresten.

Maar er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

  • Ten eerste moet het krediet (hypothecair of niet-hypothecair) zijn aangegaan om onroerende goederen te behouden of te verwerven.
  • Daarnaast is het bedrag binnen de gewone intrestaftrek beperkt tot de werkelijk betaalde intresten. Deze intresten kunnen niet hoger zijn dan het bedrag van de belastbare onroerende inkomsten.

De betaalde intresten voor uw lening kunt u aftrekken van de onroerende inkomsten onder de gewone intrestaftrek gedurende de volledige looptijd van het krediet. Zo kunt u de belastbare onroerende inkomsten verminderen en zelfs reduceren tot 0. Het belastingvoordeel is dit tegen de marginale rentevoet, ofwel de hoogste aanslagvoet waaraan u wordt belast (max. 50% + gemeentebelasting).

 

Voorbeeld:

Kadastraal inkomen (KI): 1.000 euro
Index aanslagjaar 2022: 86,30%
Belastbaar onroerend inkomen niet-eigen woning: 140% van het geïndexeerd kadastraal inkomen
= Onroerend inkomen voor aanslagjaar 2022: 2.608,20 euro

Is het kapitaal voor de woning ook fiscaal aftrekbaar?

Ook de kapitaalsaflossingen van een krediet kunt u samen met de premie van de schuldsaldoverzekering (levensverzekering gekoppeld aan dat krediet) in mindering brengen van uw belastingen. Net zoals bij de intresten dient het krediet aan te zijn gegaan voor bv. een buitenverblijf, opbrengstpand, … kortom een niet-eigen woning.

In tegenstelling tot de intresten moet het hier gaan over een hypothecair krediet met hypothecaire inschrijving en moet de lening een minimale looptijd hebben van 10 jaar. Ook komt enkel een volle eigenaar in aanmerking, blote eigenaars of vruchtgebruikers kunnen het kapitaal niet in mindering brengen. Zolang het krediet dan ook dient voor de aankoop, bouw of verbouwing van een onroerend goed binnen de EER* én het krediet werd aangegaan via een kredietinstelling binnen diezelfde EER-zone, zit u goed.

* EER: Europese Unie + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein

fiscaal woning

Zeker een fiscaal voordeel!

Als voorbeeld nemen we een getrouwd koppel dat in 2021 een krediet aangaat voor de aanschaf van een tweede woonst. Stel dat deze woonst een kadastraal inkomen heeft van 1.000 euro zoals in ons cijfervoorbeeld hierboven. Het koppel heeft een inkomen van respectievelijk 45.000 euro en 55.000 euro. Vervolgens wordt het KI 50/50 over de echtgenoten verdeeld.

  • Enerzijds is er het fiscaal voordeel via de gewone intrestaftrek: 2.608,20 euro (onroerend inkomen) x 50% (max. marginale aanslagvoet) = 1.304,10 euro
  • Anderzijds is er het langetermijnsparen: 2.350 euro x 30% = 705 euro; 705 euro x 2 personen = 1410 euro

Zonder rekening te houden met de gemeentebelastingen (wat de berekeningen gunstig zou beïnvloeden) zou voor aanslagjaar 2022 dit stel een maximaal fiscaal voordeel hebben van +- 2.714,10 euro!

Fiscaal alternatief?

Wilt u een eerste woning aankopen? Ook dan zijn er fiscale mogelijkheden die u wellicht interessant vindt. Want iedereen beperkt graag de te betalen belastingen tot een absoluut minimum.

Koopt u dit jaar nog geen woning? Contacteer ons dan om uw fiscale mogelijkheden te bespreken.

Conclusie

Voor een niet-eigen woning lenen kan een groter fiscaal voordeel opleveren dan een krediet aangaan voor de eigen woning. Omdat tot op vandaag de federale fiscale voordelen voor de aankoop of het behoud van een niet-eigen woning niet zijn gewijzigd, dit in tegenstelling tot de fiscale gewestelijke regels voor de eigen woning.

Zo kunt u de kapitaalsaflossingen onder de federale belastingvermindering van het langetermijnsparen inbrengen ten belope van 30%, met een maximum van 2.350 euro. Tegelijkertijd zorgen de gewone intrestaftrek tegen marginaal tarief ervoor dat u de intresten in mindering kunt brengen, weliswaar beperkt tot de belastbare onroerende inkomsten.

Dé specialist voor uw krediet

Voor uw financiering kunt u ons als kredietmakelaar makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline.

Online kredietmakelaar

Telefonisch en online

Stel uw vraag

Online
Scheiding

Wat met de gezinswoning bij een scheiding?

Scheiden doet lijden

In tegenstelling tot vroeger komt een scheiding vandaag vaak voor, hoewel …  Want waar voor Vlaanderen het aantal echtscheidingen in het eerste decennium van deze eeuw schommelde rond 15.000, nam dit aantal de jaren nadien gestaag af. In 2020 noteerde de Vlaamse Overheid 11.853 huwelijken die werden ontbonden door een echtscheiding. Daarnaast werden er ook 5.014 wettelijke samenwoningen beëindigd. Want naast gehuwden kunnen ook wettelijk en feitelijk samenwonenden botsen op de problematiek rond de gezinswoning bij een echtscheiding.

Scheiding gezinswoning

Drie mogelijkheden

We gaan ervan uit dat jullie samen eigenaar zijn van de gezinswoning. Als (ex-)koppel hebben jullie dan 3 mogelijkheden. Niet alleen kunnen jullie de gezinswoning verkopen maar ook kunnen jullie beiden of kan een van beide partners trachten de woning te behouden.

 

Woning behouden

Jullie kunnen ervoor kiezen om de woonst te behouden in onverdeeldheid. Zo blijven jullie beiden eigenaar van het pand. Echter zal dit vaak een rem zetten om jullie individuele toekomst. Wellicht wil ook minstens een van beiden definitief stoppen en zo weinig mogelijk zaken gezamenlijk aanhouden.

 

Uw woning verkopen

Kiezen jullie ervoor om de gezinswoning te verkopen dan kan de verkoop gebeuren via een vastgoedmakelaar of jullie verkopen de woonst zelf. Lees meer >

 

Uitkoop van ex-partner

Soms wensen ex-partners dat de woonst niet aan vreemden wordt verkocht. Komen ook jullie overeen dat een van beiden de gezinswoning kan overkopen, dan spreken we van een uitkoop. De ene ex-partner koopt de andere uit en maakt zo een einde aan de onverdeeldheid.

Naast de waarde van het pand houden jullie ook best rekening met bv. een initiële ongelijke inbreng, een ongelijke inbreng doorheen de jaren (bv. bepaalde werken zijn uitgevoerd op eigen kosten), e.d.

Het prijskaartje dat de overheid hieraan koppelt -ook wel de miserietaks genaamd- bedraagt 2,50% op de reële verkoopwaarde om de eigendomsrechten over te dragen. Gehuwden en wettelijk samenwonenden kunnen onder voorwaarden deze last zien terugvallen tot 1%.

 

Niet akkoord?

Komen jullie als (ex-)partners er niet uit? Dan kan mogelijk een notaris bemiddelen, want anders zullen jullie langs de rechtbank moeten. De rechtbank houdt met heel wat zaken rekening waaronder de belangen van beide partijen maar ook deze van de eventuele kinderen.

Stel uw vraag

Online
Looptijd lening

Wettelijk maximale looptijd bij een lening op afbetaling

De maximale looptijd van een lening

De lening op afbetaling kent een maximale looptijd in functie van het ontleend kapitaal. Het bedrag van de lening bepaalt met andere woorden hoeveel tijd u maximaal krijgt om uw kredietbedrag terug te betalen aan de kredietverstrekker. Deze termijnen zijn wettelijk bepaald. Dit betekent dat ze dus ook gelden voor bijvoorbeeld een persoonlijke lening, autolening, renovatielening (consumentenlening), enzovoort.

 

Juiste duurtijd?

Omdat een langere terugbetalingstermijn meestal een lagere terugbetaling per maand betekent, kiezen veel cliënten initieel makkelijk voor de maximale termijn. Echter geldt hoe sneller u terugbetaalt (lees kortere termijn), hoe minder intresten u heeft betaald. Met andere woorden hoe minder geld de lening u heeft gekost op het einde van de rit. Daarom kunt u bij de aanvraag van uw lening best kiezen voor een terugbetalingsperiode die het best aansluit bij uw persoonlijke situatie. Hoeveel kunt u per maand vlot terugbetalen, rekening houdend met uw inkomsten en uitgaven? Een consumentenkrediet op kortere periode terugbetalen kan zeker lonen.

 

Langere termijn?

Vindt u een kredietverstrekker of tussenpersoon via bv. social media die een langere duurtijd kan voorzien? Wees dan extra voorzichtig! Lees dan zeker eerst ons blogartikel 'Persoonlijke lening via social media'.

vantotmaanden
€ 500,00€ 2 500,0024
€ 2 500,01€ 3 700,0030
€ 3 700,01€ 5 600,0036
€ 5 600,01€ 7 500,0042
€ 7 500,01€ 10 000,0048
€ 10 000,01€ 15 000,0060
€ 15 000,01€ 20 000,0084
€ 20 000,01€ 37 000,00120
€ 37 000,01180

Dé specialist voor uw lening

Voor uw financiering kunt u ons als kredietmakelaar in Diest makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Omdat wij naast lokaal kredietmakelaar ook online actief zijn, kunt tevens online uw lening berekenen.

Uw kredietspecialist

Telefonisch, online en offline

Stel uw vraag

Online

Als zelfstandige wonen/werken combineren door kopen van vastgoed

Als zelfstandige kopen om wonen en werken te combineren

U heeft een zelfstandige activiteit, een vrij beroep of u werkt en ontvangt liefst klanten van thuis uit? Misschien kijkt u als zelfstandige dan best om vastgoed te kopen met een handelsgedeelte, een ruim magazijn, een kantoorruimte of een commerciële ruimte zodat u makkelijk uw activiteiten kunt uitoefenen. Immers zal u dat veel tijd en fileleed besparen in de toekomst.

Er zijn zal van opties. Om te beginnen kunt u het pand privé kopen of indien u beschikt over een vennootschap, in onverdeeldheid met deze vennootschap. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van een constructie van naakte eigendom en vruchtgebruik waarbij uw vennootschap het vruchtgebruik koopt en u als privépersoon de aankoop doet van de naakte eigendom. Echter moet u wel alert zijn als u gebruik maakt van een woning die eigendom is van uw vennootschap met het voordeel van alle aard dat wordt aangerekend.

Beslag op de gezinswoning voorkomen

Om uw gezinswoning te beschermen, is een verklaring van onvatbaarheid voor beslag noodzakelijk. In tegenstelling tot wat velen denken is deze verklaring een notariële akte. Zo kunt u deze akte laten opstellen bij een notaris naar keuze. Zelfstandigen die hun beroepsactiviteit uitoefenen in de gezinswoning moeten rekening houden met specifieke bepalingen. Ook hier is uw notaris het aanspreekpunt.

Maar elk voordeel heeft ook een nadeel. Hoewel dergelijke verklaring interessant is, raakt u wellicht moeilijker aan een krediet. Kredietverstrekkers vragen zekerheden en tenzij u andere waarborgen kunt verstrekken die toereikend zijn, is dit vastgoed vaak noodzakelijk.

 

Optimaliseer

Door berekend aan te kopen, kunt u wellicht een aantal optimalisaties realiseren. Bijvoorbeeld uw verbouwing en of inrichting goed definiëren is een eerste stap om deze vervolgens waar mogelijk en toegestaan in te brengen. Omdat uw accountant / fiscalist uw situatie en vermogen kent, is deze persoon wellicht het meest geschikt om u te adviseren bij de aankoop van uw vastgoed. Ook kan je boekhouder de nodige documentatie voorzien om zowel de kredietverstrekker maar ook later de fiscus te overtuigen.

Online kredietmakelaar

Telefonisch en online

Stel uw vraag

Heeft u een vraag?
quotiteit

Wat betekent de quotiteit voor mijn kredietaanvraag?

Wat betekent quotiteit?

De quotiteit of loan-to-value (LTV) bij bv. een woonkrediet is de verhouding tussen het ontleende bedrag en de waarde van de woning (meestal de aankoopprijs). Deze ratio of verhouding wordt uitgedrukt in procenten en is een van de meest belangrijke acceptatiecriteria om het kredietdossier te scoren.

Als u voor de eerste keer een woning koopt, ben u een "first time buyer". Maar wat als u een opbrengsteigendom om te verhuren, later tegen een meerwaarde te verkopen of tweede verblijf koopt?  Dan wordt u niet langer als een 'first time buyer' gezien. De kredietverstrekker en de Nationale Bank van België verwachten dan dat u meer eigen middelen op tafel legt om het vastgoed te verwerven.

Welke impact heeft de quotiteit op uw kredietaanvraag?

Voor een kredietverstrekker is het van belang om 'het risico' van het dossier te kunnen inschatten. Hoe lager het risico, hoe gunstiger de voorwaarden die kunnen worden onderhandeld en hoe beperkter de acceptatievoorwaarden kunnen zijn. M.a.w. een hoger risico betekent minder gunstige en soepele voorwaarden omdat minder spelers op de markt interesse tonen.

Wat is 'de beste quotiteit' voor mijn dossier?

Naast de quotiteit spelen nog andere gegevens en ratio's een belangrijke rol in uw kredietaanvraag. Als algemene regel geldt: "hoe lager de quotiteit, hoe beter."

Laten we dit even concretiseren:

 • < 80% is een gunstige quotiteit waardoor wij afhankelijk van de andere parameters kunnen onderhandelen met kredietverstrekkers;
 • 80% is meestal de maximum voor een financiering voor een tweede eigendom of opbrengsteigendom;
 • 80 à 90% is een gezonde verhouding waar meestal de kredietaanvrager en -verstrekker naar streven;
 • 90 à 100% is meestal voorbehouden voor de 'First Time Buyer'. Elke kredietverstrekker interpreteert dit in de praktijk individueel maar standaard mag u ervan uitgaan dat een first time buyer nog nooit eerder eigendom heeft gehad;
 • > 100% wil zeggen dat er een kapitaal ter beschikking wordt gesteld dat groter is dan de verkoopwaarde van het onroerend goed dat als waarborg zal dienen voor het krediet. Bv. wanneer de kosten van het krediet (deels) moeten worden mee ontleend kan dit gebeuren. Dit is eerder uitzondering dan regel. Een hogere ratio zal o.a. een weerslag hebben op de rentevoet van het krediet maar ook op de acceptatievoorwaarden. De meeste kredietverstrekkers zullen dergelijke dossier weigeren.
quotiteit

Wat met nieuwbouw?

Bij een nieuwbouwproject gaat de kredietverstrekker kijken naar de waarde van de bouwgrond en de constructie. Afhankelijk van de maatschappij worden de BTW op de nieuwbouw, kosten aan de architect, aansluitingskosten, e.d. niet, gedeeltelijk of volledig meegerekend.

Conlusie

De quotiteit is een parameter in uw kredietaanvraag. Het al dan niet toestaan van een krediet en de voorwaarden hiervan worden m.a.w. bepaald door de combinatie van alle gegevens in uw dossier.

Echter door de beslissing van de Nationale Bank van België richting de kredietverstrekkers is sinds 1 januari 2020 de ratio 'quotiteit' belangrijker geworden. Zo zullen dossier met quotiteit van 90% of meer het moeilijker krijgen (lees 'vaak ook hogere tarieven'). Voor kredietaanvragen van 100% t.o.v. de aankoopwaarde kunnen wij op de kredietmarkt als onafhankelijk kredietmakelaar soms via bepaalde partners nog terecht. Aankopen met een quotiteit van +100% moeten we individueel bestuderen om de haalbaarheid in te schatten.

Dé specialist voor uw woonkrediet

Voor uw financiering kunt u ons als kredietmakelaar in Diest makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Omdat wij naast lokaal kredietmakelaar ook online actief zijn, kunt tevens online uw lening berekenen.

Uw kredietspecialist

Telefonisch, online en offline

Stel u vraag

Online

Verkopen en kopen van een woning

Uw woning verkopen

U bent eigenaar van uw woning maar wil een andere gezinswoning aanschaffen? Stel dat u korter bij uw nieuwe werkgever gaat wonen of uw gezinssituatie wijzigt waardoor u een ruimere woning wenst. In de meeste gevallen zal u uw huidige woning moeten verkopen om de nieuwe woonst te kunnen bekostigen.

 

Verkoop en aankoop vallen zelden samen

Ook is het vaak zo dat de aankoop niet perfect aansluit op de verkoop van uw pand. Hierdoor kunt u bv. tijdelijk eigenaar zijn van beide panden maar hoe overbrugt u dergelijke periode? Dan toch maar eerst de gezinswoning verkopen en voor even terug naar de huurmarkt? Een overbruggingskrediet kan soelaas brengen. Want bij de meeste mensen zitten de eigen middelen in de huidige woning en zijn deze dus niet beschikbaar zoals bv. op een spaarrekening.

 

Voorschot bij aankoop

Bij de aankoop van vastgoed dient u meestal een voorschot te betalen. Het is gebruikelijk dat tien procent van de aankoopprijs op een derdenrekening van de vastgoedmakelaar of op de rekening van de notaris wordt gestort. Kijk zeker even naar de faq ‘moet je steeds een voorschot betalen?’. Dit bedrag heeft u dus best in handen als u een nieuw pand aankoopt. De eigen middelen die vrijkomen bij de verkoop van uw huidige woning (verkoopprijs – verkoopkosten – openstaande hypothecaire schulden – wederbeleggingsvergoeding – handlichting) heeft u momenteel niet cash in handen maar zitten nog in uw huidige woonst. Door gebruik te maken van een overbruggingskrediet kunt u een deel van deze niet beschikbare middelen tijdelijk opvangen via een aparte financiering. In de praktijk zullen het langlopend hypothecair krediet en het overbruggingskrediet door dezelfde kredietverstrekker worden voorzien.

U komt dan in een scenario terecht waarbij u tijdelijk verschillende lasten samen moet dragen. Enerzijds is er de aflossing van uw huidige woning, anderzijds start het woonkrediet van uw nieuwe thuis én heeft u de rentelasten op het overbruggingskrediet te betalen. Op dat moment heeft u met andere woorden maandelijks dus drie lasten te dragen, wat het zeker niet eenvoudig maakt.

Kredietverstrekkers checken of u deze gecombineerde maandlast aankunt in deze overgangsperiode. Wanneer u geen groen licht krijgt omwille van deze oncomfortabele situatie, zijn er steeds enkele alternatieven zodat het project misschien toch haalbaar wordt.

 

Fiscaliteit

Heeft u nog recht op een fiscale aftrek wanneer u een nieuwe gezinswoning aanschaft in Vlaanderen? Neen. Echter kan een hypotheekoverdracht er toch voor zorgen dat u uw huidig fiscaal krediet kunt overzetten. Hiervoor heeft u uiteraard wel het akkoord nodig van de kredietverstrekker.

U informeert dus best naar de mogelijkheden bij een kredietspecialist als u een nieuw pand koopt en het andere verkoopt.

Online kredietmakelaar

Telefonisch en online

Stel uw vraag

Heeft u een vraag?