ECB verlaagt depositorente

ECB Depositorente
Om de haperende economische motor opnieuw aan te zwengelen verlaagd de Europese Centrale Bank (ECB) opnieuw de depositorente. Maar wat is de impact hiervan?
Depositorente
De depositorente is de rente die de banken krijgen wanneer ze hun 'geldoverschotten' (verplicht) bij de ECB moeten parkeren. Deze rente stond intussen al op -0,40% wat betekent dat de ¨financiële instellingen verlies maken wanneer ze geld plaatsen bij de ECB. Nu verlaagt de centrale bank de rente verder van -0,40% richting -0,50% met de bedoeling dat de banken sneller krediet verlenen. Extra kredieten betekent extra investeringen wat op zich goed is voor de economie.
ECB laat geldpersen overuren draaien
Tegelijk drukt de ECB wat extra euro's, koopt hiermee obligaties (schuldbewijzen bv. van Europese landen) op en pompt hiermee opnieuw extra geld in de economie. Het spreekt voor zich dat hierdoor de marktrente hierdoor verder wordt gedrukt.
2 gevolgen voor u:

Gevolg 1 - Uw spaargeld

Meer en meer banken passen de wettelijke minimumrente toe en hier lijkt niet snel verandering in te komen. Een van de uitzonderingen op deze regel is de Belgische spaarbank CKV met een spaarrekening en termijnrekening.

Meer en meer wordt er gezocht naar alternatieven van tak 21 over fondsen tot zelfs buitenlands vastgoed als investering? De eerste vraag die u hier moet beantwoorden: is beleggen iets voor mij?

Gevolg 2 - Uw woonkrediet

De laatste 15 jaar gingen experts er al meermaals prat op dat de bodem was bereikt, het tegendeel leek waar. Op korte termijn wordt niet meteen een economische opflakkering verwacht, rekening houdend met de lage inflatie en de Brexit die al geruime tijd het nieuws domineert. Laat uw hypothecair krediet herfinancieren door een onafhankelijke specialist in kredieten. Bent u van plan om te kopen of te (ver)bouwen? Ook u kunt uw voordeel doen met het ECB-beleid. Uw onafhankelijk kredietmakelaar vergelijkt samen met u de Belgische kredietmarkt en zoekt het meest passende krediet.

Please like & share:

Bank strenger in toekenning woonkrediet?

Bank woonkrediet

Heeft u moeilijkheden om een woonkrediet te krijgen voor de aankoop van uw woning of (opbrengst)eigendom? Zowel de Nationale Bank van België (NBB) als Europa vinden dat de Belgische banken te vlot woonkredieten toestaan en eisen aanpassingen.

Overgewaardeerd vastgoed?

Europa en de NBB vinden dat de woningprijzen in België overgewaardeerd zijn en houden rekening met correcties. Wanneer banken  woonkredieten toestaan, houden zij volgens de NBB hier te weinig rekening mee. Hierdoor zouden de kredietverstrekkers mogelijk in de problemen kunnen komen wanneer de kredietnemers hun hypotheek niet meer correct zouden terugbetalen.

En wat met onze jongeren?

Daarom vraagt de NBB aan de financiële instellingen om bij toekenning van een krediet rekening te houden met 80% van de verkoopwaarde en op die manier een extra buffer te voorzien. Dit kan vooral jongeren voor het blok zetten, want welke jongere kan naast alle (notariële) kosten nog eens 20% van de aankoop op tafel leggen zonder tussenkomst van bv. (groot)ouders?

Een erkend, onafhankelijk kredietmakelaar biedt u maximale zekerheid om uw project te laten slagen. Hij kent de Belgische kredietmarkt en kijkt in functie van uw dossier samen met u welke kredietverstrekker een oplossing kan bieden.

Please like & share:

Huren of kopen?

Huren of kopen?
Huren is weggesmeten geld! Maar is dat daadwerkelijk zo?

De huurprijs varieert natuurlijk van gemeente tot gemeente en is afhankelijk van nog heel wat andere factoren (rijhuis, halfopen of open, appartement, studio, afwerkingsgraad, ...).

Op de private huurmarkt in Vlaanderen betaalt u volgens de cijfers van de Confederatie van Immobiliënberoepen van België (CIB) gemiddeld 700 euro voor een appartement, voor een woning ligt het gemiddelde op 736 euro per maand.

Bekijk alle huurprijzen in Vlaanderen op de interactieve kaart.

Voor onze berekeningen nemen we het gemiddelde van € 700 (appartementen) en € 736 (woningen), dus 718 euro per maand. Rekening houdend met de twaalf betalingen in een jaar betekent dit een huurbedrag van 8.616 euro op jaarbasis. Hierbij houden we verder geen rekening met de huurindexatie en hebben we na 25 jaar 215.400 euro aan huurgelden betaald.

En wat met een (t)huis kopen?

Volgens de Notarisbarometer kostte in het tweede trimester van 2019 een appartement in Vlaanderen gemiddeld 231.386 euro en een woning 281.954 euro.

Voor een appartement komt de gemiddelde aankoopprijs t.o.v. de gemiddelde huurprijs overeen met +- 330 maanden ofwel 27,5 jaar huren. Voor een woning ligt de berekening op 383 maanden ofwel bijna 32 jaar huren. Maar zoals eerder gezegd houden we geen rekening met de indexering van de huur wat deze termijnen mogelijk (sterk) kan reduceren.

Laten we de gemiddelde aankoopprijs van een appartement als start nemen in onze berekeningen. Gezien de meeste (jonge) mensen niet onmiddellijk 231.386 euro (+ kosten zoals registratie, notaris, ...) op tafel kunnen leggen, wordt al snel gekeken naar een hypothecair krediet. Gelukkig voor de koper is de huidige rente laag. Afhankelijk van de quotiteit e.d. kan de vaste rente op 25 jaar dalen richting 1,80% of lager. Dit betekent een maandelijkse terugbetaling van +- 956,77 euro ofwel 256,77 euro meer dan de gemiddelde huurprijs van een appartement in Vlaanderen.

Huren of kopen, wat is de beste optie?

Een eigenaar betaalt gemiddeld dus meer dan iemand die huurt, MAAR ...

 • als eigenaar heeft u na de terugbetaling van uw krediet wel een woonst in handen. Wanneer u huurt blijft u niet enkel met lege handen achter maar blijft uw maandelijkse last (lees huur) bestaan terwijl dit voor de eigenaar wegvalt.
 • ook wordt lenen voor een gezinswoning vandaag fiscaal nog aangemoedigd. Mogelijk komt hier verandering in met de nieuwe Vlaamse regering. De kans bestaat dat een eventuele wijziging enkel geldt voor nieuwe hypothecaire kredieten en de oude vallen onder de huidige regeling. Het fiscale voordeel namen we niet mee in onze berekeningen.
 • vergeet niet dat u bij een aankoop langs de notaris moet passeren die op zijn beurt ook een factuur heeft klaarliggen. Afhankelijk van het totale dossier kan een all-in krediet soelaas brengen.
 • de gemiddelde huurprijs zal jaarlijks worden aangepast i.f.v. de inflatie, dit maakt het voor de huurder duurder terwijl inflatie interessant is voor wie moet lenen.
 • als eigenaar hebt u weliswaar onderhoudskosten maar bent u zeker van uw woonst. Wie huurt moet rekening houden met de huisbaas die het contract kan opzeggen.

Zowel huren als kopen biedt voor- en nadelen. Maar een eigen gezinswoning blijft een goede investering.

Please like & share:

Mobiliteit lening

Mobiliteit Fiets OneWheel Segway Hoverboard
Mobiliteitslening

Het is al even duidelijk dat we met zijn allen onze mobiliteit moeten heruitvinden. En de laatste jaren zijn er al heel wat alternatieven om de markt gekomen. Naast de klassieke fiets verschenen o.a. de elektrische variant, OneWheels, allerlei steppen, Segways, hoverboards, enz.

De mobiliteitslening biedt u de ideale gelegenheid om u een nieuw elektrisch vervoermiddel aan te schaffen en dit binnen het stadsverkeer uit te proberen. Zo raakt u sneller op uw bestemming én verkleint u uw ecologische voetafdruk.

Moet u zich verzekeren extra verzekeren voor uw mobiliteit? Lees de kleine lettertjes van het Belgisch Staatsblad en uw familiale verzekering of laat u informeren via uw erkend, onafhankelijk verzekeringsmakelaar.

Let op, geld lenen kost ook geld!

Please like & share:

Wat is een bulletkrediet?

Bulletkrediet
Is het nu een bulletkrediet, (vaste of einde) termijnkrediet of aflossingsvrij-krediet?

De termen refereren allemaal naar hetzelfde type krediet, nl. een hypothecair krediet waarbij u gedurende de looptijd enkel rente betaalt en op einddatum het kapitaal aflost.

Zorg dat u voldoende heeft gespaard om op einddatum het openstaand kapitaal te kunnen aflossen. Dit kan bv. via een spaarverzekering, erfenis, pensioenplan, verkoop vastgoed, ...

Welke voordelen biedt een bulletkrediet?
 • Doordat u enkel rente betaalt, heeft u een lagere maandlast.
 • Wordt het bulletkrediet gebruikt voor de aankoop, verbouwing van uw woning of koopt u een tweede verblijf aan (binnen EER)? Dan leveren de intresten u mogelijk een mooi fiscaal voordeel op.
 • Wanneer het rendement van de eventueel afgesloten levensverzekering hoger uitvalt dan de intresten voor het bulletkrediet, dan kunt u hier winst op maken.
 • Het gespaarde kapitaal blijft in principe steeds vrij beschikbaar.

Een levensverzekering afsluiten bij een bulletkrediet betekent meestal niet enkel betere voorwaarden om te lenen, u verzekert zich dat op het einde van de rit ook voldoende geld beschikbaar is om uw krediet af te lossen.

Welke invloed heeft inflatie op een bulletkrediet?

Inflatie betekent dat geld minder waard wordt doorheen de tijd. En omdat u bij een bulletkrediet het ontleend kapitaal pas aan het einde van de looptijd terugbetaalt, betekent dit een extra voordeel.

Andere vormen van terugbetaling?

Please like & share:

VME-krediet, voor mede-eigendom

Waarom een krediet voor mede-eigendom?

Onvoldoende middelen in het reservefonds om de werken uit te voeren? Ondervinden sommige mede-eigenaars moeilijkheden om het gevraagde aandeel in het reservefonds te betalen?

Het VME-krediet is een flexibel krediet dat mede-eigenaars de mogelijkheid geeft om:

 • vrij te kiezen tussen het deelnemen aan de lening of het zelfstandig betalen van hun aandeel in de te financieren werken
 • de last te spreiden over verschillende jaren

Een onafhankelijke rechtsbijstand voor een VME, waarom?

Renovatiewerken

Het VME-krediet wordt aangegaan door de syndicus en heeft als doel het financieren van renovatiewerken in een vereniging van mede-eigenaars gevestigd in België.

Deze lening wordt afgesloten met de vereniging van mede-eigenaars, ten gevolge van een beslissing van de algemene vergadering met een meerderheid van stemmen en in overeenkomst met de quorumregels.

Enkele kenmerken
 • Bedrag: 30.000 euro tot 500.000 euro
 • Looptijd: 60 tot 120 maanden
 • Opnameperiode: tot 12 maanden
 • Flexibel: de mede-eigenaars moeten niet verplicht deelnemen aan het krediet
Please like & share:

Belastingvermindering voor de enige en eigen woning?

Belastingvermindering

Belastingvermindering via de woonbonus

UPDATE: Woonbonus vanaf 01/01/2020

De fiscus hangt nog weinig kortingen beschikbaar in de belastingaangifte. Een belangrijke belastingvermindering blijft deze via een hypothecair krediet voor de aankoop van een woning gedurende de looptijd van uw krediet.

Voor hypothecaire leningen aangegaan vanaf 1 januari 2016 (zowel voor enige als niet-enige woningen) spreken we over de geïntegreerde woonbonus. De hypothecaire kredieten voor 01/01/2016 behouden hun fiscaliteit.

Leningen geslotenvoor 1/1/20152015vanaf 1/1/2016
Basisbedrag€ 2.280€ 1.520€ 1.520
Verhoging eerste 10 jaar zolang het de enige woning blijft+ € 760+ € 760+ € 760
Bijkomende verhoging vanaf 3 kinderen ten laste, bij aangaan van lening + € 80+ € 80+ € 80
Indexatie?Basisbedragen worden niet meer geïndexeerd.Basisbedragen worden niet geïndexeerd.Basisbedragen worden niet geïndexeerd.
Hoeveel bedraagt mijn belastingvermindering effectief?Tegen het “marginaal tarief”. Dat is het hoogste belastingpercentage dat u betaalt op uw inkomsten. Dat is tussen 30% en 50%.40%40%

De belastingvermindering wordt toegepast en berekend per belastingplichtige. De voorwaarden voor de vermindering en voor eventuele verhogingen worden voor een koppel dan ook individueel nagekeken en toegepast.

Please like & share:

Basisattest

Basisattest
Wat is het basisattest van een hypothecair krediet?

Bij het ondertekenen van het hypothecaire lening, kort erna of ten laatste in het jaar dat erop volgt, ontvangt u een eenmalig basisattest van uw hypothecair krediet.

Op dit attest vermeldt de kredietmaatschappij alle gegevens waaruit moet blijken dat de hypothecaire lening in aanmerking komt voor een fiscaal voordeel. Wanneer niet het ganse wordt vermeld, betekent dit wellicht dat sommige doeleinden niet fiscaal aanvaard worden en dus dat gedeelte fiscaal niet in aanmerking kan worden genomen.

De fiscus zal dit attest normaliter opvragen in het eerste aanslagjaar dat u dit de eerste keer opneemt in uw fiscale aangifte. Wij raden steeds aan het origineel te behouden, want het gebeurt geregeld dat na x aantal jaar dit attest opnieuw wordt opgevraagd.

Ook wanneer u uw hypothecaire krediet wil herfinancieren, zal de nieuwe kredietverstrekker dit attest vragen zodat u uw fiscaal voordeel kunt behouden.

Wanneer u dit attest bent verloren, kunt u dit opvragen bij de kredietverstrekker die wellicht een kostprijs zal aanrekenen voor een duplicaat.

Het eenmalig basisattest is dus niet hetzelfde als het betalingsattest dat u jaarlijks ontvangt in de periode dat u uw fiscale aangifte in orde moet brengen.

Het betalingsattest

Het eenmalig basisattest is dus niet hetzelfde als het betalingsattest dat u jaarlijks ontvangt in de periode dat u uw fiscale aangifte in orde moet brengen.

Please like & share:

Borg stellen

Borg

Wat betekent 'zich borg stellen'?

Wanneer iemand zich borg stelt voor iemand anders, dan verbindt hij zich om in de plaats van de schuldenaar te betalen wanneer deze nalaat zijn schulden zelf te betalen.

De borg (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon) verbindt zich dus tegenover de schuldeiser om de schuld te betalen wanneer de schuldenaar zijn verplichting niet nakomt op vervaldag.

Bijvoorbeeld: ouders die zich borg stellen voor de schulden van hun kind bij bv. de aanvraag van een lening voor de aankoop van een woning of zelfs auto.

Iedereen die de juridisch bekwaamheid heeft, kan zich borg stellen.

Een echtgenoot kan zich theoretisch dus alleen borg stellen, meestal zal de toestemming van beide echtgenoten worden gevraagd.

Conclusie

De borg moet dus goed beseffen dat zijn eigen vermogen kan worden aangesproken om de schulden van de schuldenaar t.o.v. de schuldeiser te vereffenen wanneer de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt.

Please like & share:

Wettelijk maximale duurtijd bij een lening op afbetaling

vantotmaanden
€ 500,00€ 2 500,0024
€ 2 500,01€ 3 700,0030
€ 3 700,01€ 5 600,0036
€ 5 600,01€ 7 500,0042
€ 7 500,01€ 10 000,0048
€ 10 000,01€ 15 000,0060
€ 15 000,01€ 20 000,0084
€ 20 000,01€ 37 000,00120
€ 37 000,01-180
Please like & share: