Outlook 2021

2020 werd uiteraard gedomineerd door covid-19. Maar wat is de outlook voor 2021?

De cijfers van 2020 raken stilaan ingevuld maar wat is de outlook of verwachting voor 2021? Hieronder geven we u alvast een zicht op onze ideeën, verwachtingen en valkuilen.

We hebben als maatschappij volop ingezet op onze gezondheid. Dat heeft natuurlijk economische repercussies. De federale regering en de gewesten hebben alle zeilen bijgezet. Hierdoor hebben de meeste werknemers nauwelijks tot geen financieel verlies geleden tijdens de lockdowns. Zo was de terugval in de consumptie belangrijk, zeker in vergelijking met de terugval van het inkomen. Logisch omdat de winkels dicht gingen?! Er is meer gespaard, 1 euro op 5 werd gespaard. Deze tendens was tijdelijk zelfs zichtbaar tot bij de ‘big spender’ Amerikaan.

Het consumentenvertrouwen cruciaal

Het consumentenvertrouwen wordt momenteel sterk beïnvloed door de coronavaccin-index. Wat is de outlook voor 2021? Komen de Olympische Spelen Tokyo 2021 in gevaar? Kunnen we deze zomer wel op reis vertrekken? Mogen we concluderen dat ook 2021 wordt gedomineerd door het coronavirus, zeker nu er allerlei varianten van dit virus opduiken?

Grote technologische bedrijven

De verwachting is dat overheden grote technologiebedrijven verder zullen reguleren en zullen dwingen om zich op te splitsen. Deze bedrijven hebben momenteel een zeer groot, wellicht te groot gewicht (16,86%) op de MSCI World Index. En net deze aandelen zijn verder aanzienlijk gestegen in 2020. Het ging de technologische beurs Nasdaq alvast voor de wind.

Verwachting

Uitstel is geen afstel?! Is het spaargedrag hier een voorbode van? We mogen wellicht verwachten dat heel wat consumenten hierop zitten te wachten. De eerste tekenen van herstel zijn alvast zichtbaar. MAAR … een duidelijke opsplitsing van twee groepen valt te verwachten.

 1. Enerzijds zijn er (vooral grote) bedrijven die er goed doorkomen en de komende jaren goed gaan blijven doen;
 2. Anderzijds zijn er (vooral kleine) bedrijven die het vandaag al moeilijk hebben. En laat België hoofdzakelijk een KMO-land zijn … dan weet u dat er geen rooskleurige toekomst aanbreekt voor kleine bedrijven. Er worden dan ook gevreesd voor een (uitgestelde) tsunami aan faillissementen. Maar de uitzonderingen zullen zeker hun voordeel halen uit corona. De overlevers hebben minder concurrentie. Krantenkoppen zullen snel de tendens bepalen. Bouw, horeca, retail, …

Zeepbellen?

Dankzij de centrale banken en hun geldmachines zijn er volgens ons wel enkele zeepbellen gefabriceerd. We denken hier aan bv. Tesla, Bitcoins die zonder onderliggende meerwaarde +10% per dag stijgen? Niet realistisch, wel realiteit!

Ook al hebben centrale banken een andere rol in de economie en wordt het statutair niet toegelaten, toch draaiden de geldpersen overuren om de financiële kraters van de pandemiecrisis te dichten.

Wie zal dat betalen?

Maar onze outlook brengt ook een belangrijke met zich mee. Wie zal dat betalen, wie heeft zoveel geld?!

 • Een efficiëntere overheid? Hier wachten we al zo lang op. Het ontslagen van ambtenaren is niet populair, dus dat ligt moeilijk voor de politiek.
 • Hogere belastingen? Dit lijkt weinig waarschijnlijk, want er rust al een grote druk op het economische.
 • Een hogere inflatie? Daar lijkt het wel op. Spaargeld wordt op die manier minder waard. Hierdoor zal de consument worden aangemoedigd zijn spaargeld te laten rollen.

Dat de schuldenberg gigantisch is gestegen staat buiten kijf. Op de grafiek hieronder ziet u de schuldgraad in de geïndustrialiseerde landen.

Schuldgraad geïndustrialiseerde landen

Roaring twenties

Er lijkt een makkelijke prijsstijging op komst. Mensen gaan minder snel klagen wanneer ze 5% extra moeten betalen op bv. op reis te kunnen gaan, want hotels zullen volgeboekt zijn. Iedereen zal willen uitbreken na meer dan een jaar in lockdown te hebben gezeten. En wanneer er minder restaurants en cafés zijn -lees minder concurrentie-, zal het makkelijker zijn om een hogere prijs te kunnen vragen.

Inflatie?

Inflatie heeft verschillende voor- en nadelen. Hieronder twee artikels die we hier eerder over posten:

Het belangrijkste voordeel is dat er minder druk op de gemaakte schulden rust. Anderzijds zijn er natuurlijk ook verschillende nadelen aan inflatie. In de huidige context lijkt het belangrijkste nadeel dat de overheden op deze manier (opnieuw) de spaarders het grootste deel van de rekening zullen laten betalen. Er wordt een waardeverlies van 8 tot 12 miljard verwacht op 1 jaar tijd. Spaarders moeten zich dus beschermen!

De goud-lobbyisten communiceren maar wat graag over hun edelmetaal. En een beetje goud is zeker OK. Maar deze grondstop brengt geen intrest of dividend op! Volgens ons is het dan ook slechts een alternatief voor een cash-rekening.

Beleggen via bv. tak 23 lijkt het enige valabele alternatief om de waarde van uw kapitaal op peil te houden. In functie van uw beleggersprofiel lijkt investeren in waardebedrijven en groeibedrijven een absolute must. Benieuwd aan welke thema’s en sectoren wij de voorkeur geven? Contacteer ons voor een gesprek.

Niets als, maar wanneer komt er dan een correctie op de beurs?

Wanneer u kiest voor goede bedrijven, thema’s en sectoren als belegging, is er weinig tot geen reden tot paniek wanneer de markten corrigeren. Daarentegen als u zich laat overtuigen tot investeren in zeepbellen: ‘fasten your seatbelt’. Markten corrigeren nu eenmaal af en toe en de beurs loopt vooruit op het trager economisch herstel.

Hoofdzakelijk KMO’s zullen worden getroffen maar dergelijke bedrijven vindt u niet terug op de beurs. Hierdoor zullen de beurzen minder worden getroffen door de faillissementengolf.

Conclusie

Vanuit bovenstaande outlook 2021, kunnen we dan ook enkel concluderen dat u zich als spaarder best op een doordachte manier wapent tegen inflatie. Is uw beleggingsportefeuille hierop voorbereid?

Hoe MyPension opzoeken en printen?

MyPension is het online pensioenportaal van de overheid

MyPension is het online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke (pijler I) en aanvullende pensioenen (pijler II).

Omdat uw pensioendossier evolueert vanaf uw eerste stappen op de arbeidsmarkt tot aan uw pensioen biedt MyPension hulp. Zo kunt u via het portaal uw eigen pensioendossier op de voet volgen.

STAP 1

STAP 2

Om de 80%-regel te kunnen berekenen binnen bv. uw tweedepijlercontract IPT hebben we heel wat informatie nodig. Om het u makkelijk te maken, kunt u ons uw dossier eenvoudig in pdf bezorgen. Deze drie stappen gidsen u doorheen het pensioenplatform van de overheid zodat u binnen de kortste keren het pdf-document kunt doormailen.

Aan de hand van drie eenvoudige stappen, vindt u meteen wat we nodig hebben.

 • Stap 1: ga naar MyPension (zie logo hierboven)
 • Stap 2: klik op ‘mijn aanvullend pensioen’;
 • Stap 3: kies ‘mijn volledig dossier’ en selecteert hier het recentste jaartal.

Nu kunt u de pdf eenvoudig toevoegen aan uw e-mailbericht. Vervolgens doen we de nodige berekeningen. Nadien bespreken we de verschillende mogelijkheden in functie van uw verschillende plannen.

STAP 3

Hoe de UBO van uw bedrijf printen?

Wat is UBO?

UBO (Ultimate Beneficial Owners) of de uiteindelijke begunstigden van een vennootschap of andere juridische entiteit dienen verplicht in het UBO-register van FOD Financiën te worden geregistreerd.

De Belgische anti-witwaswet van 18 september 2017 zet de vierde Europese anti-witwasrichtlijn om en verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO’s) in te winnen en bij te houden.

De overheid heeft verschillende handleidingen uitgewerkt, evenals FAQ’s.

Maar welke personen moet u dan doorgeven?

De overheid wil niet enkel weten wie officieel de vennootschap bestuurt maar vanuit de anti-witwaswetgeving ook wie er in de coulissen aan de touwtjes trekt. Elke vennootschap moet m.a.w. kenbaar maken wie deze uiteindelijke begunstigden zijn en dit volgens een vast kader.

 1. Als natuurlijke persoon -rechtstreeks of via tussenpersonen- meer dan 25% van de aandelen of van het kapitaal in handen of meer dan 25% van de stemrechten? Proficiat, u wordt als ‘uiteindelijke begunstigde’ beschouwd;
 2. Ook natuurlijke personen die op een andere manier de eigenlijke macht binnen een vennootschap hebben, bijvoorbeeld door een meerderheid van de bestuurders te kunnen benoemen, of omwille van een statutaire of contractuele bepaling de eigenlijk macht krijgen, … moeten mee worden opgenomen in het register;
 3. Niemand gevonden op basis van deze twee criteria? Dan wordt het hoger leidinggevend personeel als ‘uiteindelijke begunstigde’ beschouwd.

STAP 1

STAP 2

Na het inloggen klikt u links op ‘een entiteit opzoeken’. Vervolgens vult u het ondernemingsnummer in en klikt u op ‘opzoeken’. Wanneer u inzage heeft voor deze entiteit, vindt u deze onderaan terug en kunt u deze selecteren door hierop te klikken.

STAP 3

Heel wat gegevens van de entiteit verschijnen, waaronder de UBO. Rechts bovenaan (maar ook onderaan) kunt u klikken op ‘afdrukken’.

Normaliter opent het document in een apart scherm en kunt u kiezen om het document op te slaan. Hierna kunt u ons mailen en het document (in pdf-formaat) eenvoudig toevoegen aan uw bericht.

Wat betekent een loonoverdracht?

Loonoverdracht als waarborg tegen achterstallige bedragen

Loonoverdracht wordt meestal door een kredietgever gevraagd. Deze schuldeiser zal dit via een apart document ter ondertekening aanbieden. U bent niet verplicht dit document te ondertekenen. Echter kan de kredietgever dan wel weigeren u het krediet toe te kennen.

Dit document wordt normaliter samen ondertekend met bv. het kredietaanbod of -overeenkomst bij ons op kantoor als onafhankelijk kredietmakelaar.

Een overdracht is niet hetzelfde als loonbeslag. Loonbeslag is een vorm van gerechtelijke invordering.

Wanneer u uw krediet niet kunt terugbetalen dient de overdracht als een soort van waarborg. De kredietverstrekker zal dan aan uw werkgever vragen om hem de achterstallige bedragen met een deel van uw loon te betalen. Echter is een gedeelte van uw loon beschermd en kan dus niet worden overgedragen. De kredietmaatschappij kan deze procedure ook niet willekeurig opstarten, want er dienen een aantal voorwaarden te zijn vervuld.

Voorwaarden loonoverdracht

 • Het document dat u tekende tot overdracht moet:
 • De kredietverstrekker dient u aangetekend (of via een deurwaarder) te informeren dat hij de loonoverdracht wenst uit te voeren;
 • Tegelijk informeert de kredietmaatschappij uw werkgever;
 • U hebt zich niet verzet bij uw werkgever binnen de tien dagen na het versturen (niet ontvangst) van de brief door de kredietgever;
 • De kredietgever stuurt naar uw werkgever een voor echt verklaarde kopie van het door u getekende document tot loonoverdracht
Loonoverdracht

Verzet betekenen

Een overdracht kunt u makkelijk laten stopzetten. U dient enkel een aangetekende brief te sturen naar uw werkgever of de instelling de uw uitkering uitbetaalt. In deze brief vraagt u de overdracht te beëindigen. Na de stopzetting heeft de schuldeiser wel de mogelijkheid om richting de vrederechter te stappen en de overdracht te laten bekrachtigen.

Meer lezen

Welk deel van uw loon mag de werkgever overdragen?

Om het gedeelte vast te stellen dat vatbaar is voor overdracht, moet er een onderscheid worden gemaakt tussen het soort van inkomsten. Beroepsinkomsten of vervangingsinkomen? De voor overdracht vatbare inkomstenschijven vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Wat is een zorgvolmacht?

Waarom een zorgvolmacht?

Een zorgvolmacht helpt u binnen het systeem van buitengerechtelijke bescherming anticiperen. Want wat als u op een bepaald ogenblik blijvend of tijdelijk zelf geen verantwoorde beslissingen meer kunt nemen over uw vermogen?

Wat zijn de voordelen?

 • U kiest via een lastgeving vooraf een of meerdere vertrouwenspersonen die uw vermogen zullen beheren als u dit niet meer zelf kan.
 • U kan de beginselen vastleggen waarmee de lasthebber(s) rekening zal/zullen moeten houden bij de uitoefening van de volmacht. Zo bepaalt u vooraf hoe uw vermogen moet worden beheerd.
 • U kan het -zelfs bij onbekwaamheid- gebruiken als een instrument om uw erfopvolging voor te bereiden.
 • Een zorgvolmacht kan snel en vlot worden geregeld.
 • Via het systeem van buitengerechtelijke bescherming kunt u het stelsel van gerechtelijke bescherming (bewindvoering) vermijden.

Wat valt er te regelen via een zorgvolmacht?

Zolang u handelingsbekwaam bent, kan het systeem van buitengerechtelijke bescherming soelaas brengen. Dit systeem werd ingevoerd door de wet van 17 maart 2013 en is van kracht sedert 1 september 2014. Sinds 1 maart 2019 geldt de buitengerechtelijke bescherming niet alleen meer voor handelingen betrekking tot goederen (betalingen van facturen, schenkingen, verkoop, …) maar ook voor handelingen betrekking tot personen (bv. keuze verblijfplaats, verstrekte zorgen, …).

Een voorwaarde is dat de lastgeving werd geregistreerd in het Centraal Register voor Lastgevingen.

Zorgvolmacht

Hoe stel ik dergelijke volmacht op?

Als ‘lastgever’ geeft u aan een of meerdere personen (lasthebbers) toestemming om onmiddellijk of vanaf wanneer u zelf niet meer in staat bent, uw goederen te beheren.

U kunt dit schriftelijk doen door middel van een onderhandse of notariële akte. Wanneer er belangrijke handelingen vereist zijn (bv. een wijziging in het huwelijkscontract, een schenking, verkoop onroerend goed, …), dan kan dit enkel wanneer de volmacht via een notariële akte werd geregeld.

Particulieren kunnen hun zorgvolmacht niet zelf registreren maar moeten hiervoor naar de griffie van de rechtbank of een notaris.

Wat als de vertrouwenspersoon het niet zo nauw neemt?

De lasthebber heeft de wettelijke verplichting om de lastgever zoveel mogelijk te betrekken bij de beslissingen.

Zolang u handelingsbekwaam bent, kunt u op elk moment de lastgeving herroepen.

Wanneer u handelingsbekwaam bent en iemand stelt misbruik vast door de vertrouwenspersoon, dan kan deze persoon zich rechtstreeks tot de rechter richten. De rechter kan beslissen om een einde te stellen aan de buitengerechtelijke bescherming en de gerechtelijke bescherming op te leggen (aanstelling van een bewindvoerder). Tegenwoordig gebeurt deze aanstelling meestal ook in overleg waarbij u uw voorkeur kunt verklaren.

Wat met de verzekeringen?

Dit vormt in de meeste gevallen geen probleem voor zover we spreken over daden van beheer gezien deze worden geregeld met een lastgeving.

Maar zo is er bv. het wijzigen van de begunstiging binnen een levensverzekeringscontract. Dit wordt gezien als een daad van beschikking en is cfr. artikel 169 bijgevolg niet mogelijk via een zorgvolmacht.

De slogan ‘uw vermogen, onze zorg‘ is dan ook zeker waar!

Hoeveel kost een zorgvolmacht?

In de praktijk wordt de tussenkomst van een notaris voor de opmaak van de lastgeving vaak aanbevolen. Een notaris waakt enerzijds over uw belangen maar zal u anderzijds helpen bij het opstellen en formuleren van de verschillende clausules.

De meeste notarissen rekenen 300 tot 500 euro aan voor de opmaak en registratie van dergelijke volmacht.

eID met vingerafdruk

eID-kaart uit 2002 passé?

De nieuwe eID kreeg een andere lay-out dan de oude uit 2002 en voldoet zo aan de strenge internationale regels. Identiteitscontroles worden hoe langer, hoe belangrijker en dus moeten ze heel wat efficiënter verlopen. De nieuwe Belgische kaart is dus een heel stuk veiliger en universeler als reisdocument.

Wat is een uitprint of adresbewijs via mijn elektronische identiteitskaart?

Nieuwe elektronische identiteitskaart voorzijde
Nieuwe elektronische identiteitskaart voorzijde

Belangrijke wijzigingen

Ten opzichte van de huidige eID zijn er verschillende belangrijke wijzigingen. De ‘oude’ kaarten worden klassiek vervangen op het einde van hun geldigheidsperiode of wanneer u deze eerder zou verliezen of andere reden (niet gelijkende foto, verandering naam, …).

Wat is een kopie van mijn elektronische identiteitskaart?

 • met vingerafdruk: de nieuwe elektronische identiteitskaart zal vingerafdrukken bevatten om de strijd tegen identiteitsfraude aan te pakken. Ze zullen enkel worden opgeslagen op de contactloze chip van de identiteitskaart en zijn beveiligd. Dit betekent dat ze niet in een databank worden gecentraliseerd en enkel bevoegde instanties zullen dit kunnen uitlezen.
  Het is de Europese verordening 2019/1157 van 20 juni 2019 die de lidstaten verplicht de vingerafdrukken te integreren op dit document.
 • foto links: de foto vindt u links terug in plaats van aan de rechterzijde.
 • chip achterzijde: de chip verhuist van de voor- naar de achterzijde van uw elektronisch identiteitsbewijs.
 • ook foto achterzijde: ook op de achterkant vindt u een geperforeerd beeld van uw foto terug.
 • nationaliteit: hier wijzigt de vermelding ‘BELG’ naar ‘BEL’.
 • kleur: de eID krijgt een andere tint van kleuren.

Wist u dat u via Checkdoc kosteloos en in real-time een Belgisch identiteitsdocument kunt checken?

De 80% regel, hoe begin je eraan?

Wat betekent de 80% regel?

De 80%-regel bepaalt dat de som van het wettelijk pensioen en het bovenwettelijk (extralegale) pensioen niet groter mag zijn dan 80% van de normale bruto bezoldiging van het laatste jaar.

Voldoet het contract hieraan dan zijn de premies van de IPT en groepsverzekering voor bedrijfsleiders voor de vennootschap aftrekbaar als bedrijfslasten.

Art. 59, WIB 92 voor 80% regel

Om te weten welke inkomsten in aanmerking komen voor de berekening van de 80%-regel grijpen we terug naar het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992 en in de Commentarr (Com. IB 195/8) vinden we het volgende:

Commentaar van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992; Titel II Personenbelasting; Hoofdstuk II Grondslag van de belasting; Afdeling IV Beroepsinkomen; Onderafdeling III Vaststelling van het netto-inkomen; A Beroepskosten (aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood);

Art. 59, WIB 92 – Werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood worden als beroepskosten aangemerkt op voorwaarde dat ze definitief worden gestort aan een in België gevestigde verzekeringsonderneming of instelling voor sociale voorzieningen en dat de wettelijke en extra-wettelijke toekenningen naar aanleiding van de pensionering, uitgedrukt in jaarlijkse renten, niet meer bedragen dan 80 pct. van de laatste normale bruto-jaarbezoldiging en worden berekend naar de normale duur van een beroepswerkzaamheid. Een indexering van de rente is toegelaten.

Laten we dit even vertalen:

 

Welke inkomsten tellen mee?

 • vaste maandelijkse bruto bezoldiging (maandelijks!)
 • extra bruto bezoldiging bedoeld als vakantiegelden (indien regelmatig, elk jaar terugkerend)
 • extra bruto bezoldiging bedoeld als eindejaarspremie (indien regelmatig, elk jaar terugkerend)
 • voordelen van alle aard die maandelijks worden geboekt (privégebruik bedrijfswagen, privégebruik onroerend goed vennootschap, privégebruik gsm, …)
 • persoonlijke sociale bijdragen die driemaandelijks door de vennootschap worden betaald en tevens worden geboekt als voordeel alle aard
 • maandelijkse huurinkomsten die ik ontvang van de vennootschap maar die als bezoldiging worden geherkwalificeerd
 • alle andere voordelen die ik regelmatig ontvang maar als bezoldiging worden geherkwalificeerd

 

Welke inkomsten tellen niet mee?

 • bruto bezoldigingen die niet vast en of niet maandelijks zijn uitgekeerd, idem met uitzonderlijke bezoldigingen
 • huurinkomsten die ik niet maandelijks ontvang van de vennootschap die als bezoldiging worden geherkwalificeerd
 • tantièmes
 • bonussen zonder regelmaat
 • ‘bezoldigingen’ d.m.v. een boeking aanzuivering van het debetsaldo van een rekening courant

 

Welke inkomsten zijn misschien voor discussie vatbaar?

 • Voordelen alle aard die niet maandelijks worden geboekt

Hoe berekenen we de 80%-regel?

Enkel wanneer aan de 80%-regel wordt voldaan, zijn de premies aftrekbaar voor uw vennootschap. Daarom is het essentieel dat de berekening correct gebeurt. Geen nood, als professional nemen wij deze taak ter harte en bezorgen u het resultaat. Hieronder geven we u graag inzicht in de regels en parameters hoe het resultaat tot stand komt.

Bovenwettelijk pensioen ≤ (80% x ‘normale’ bruto bezoldiging – wettelijk pensioen)

X(n/D) x (coëfficiënt) – andere kapitalen

 • bovenwettelijk pensioen:  pensioen dat wordt opgebouwd binnen de tweede pijler van de pensioenen. Bv. pensioensparen valt onder de derde pijler en wordt dus niet meegenomen in de berekening.
 • ‘normale’ bruto bezoldiging: zie hierboven ‘welke inkomsten tellen mee’
 • wettelijk pensioen van bedrijfsleiders: dit kan worden geraamd op ±25% van de bruto bezoldiging, rekening houdend met het wettelijk minimum en maximum dat jaarlijks wordt herzien.
 • n/D: (het aantal gepresteerde + te presteren dienstjaren) / looptijd van een normale carrière, met een maximum van 1. Voor een zelfstandige is de looptijd van een normale carrière momenteel vastgelegd op 40 jaar.
 • Coëfficiënt: de bekomen jaarlijkse rente wordt omgezet in een kapitaal. De coëfficiënt is wettelijk vastgelegd en schommelt tussen de 11,3761 et 18,3749. Leeftijd, burgerlijke staat en al dan niet indexatie van die rente spelen hier een rol.
 • Andere extra kapitalen (uitgedrukt in rente): voorbeelden zijn groepsverzekeringen, RIZIV-contracten, individuele pensioentoezeggingen, VAPZ-contracten, …

Er wordt door de formule het maximale bovenwettelijke pensioen inclusief de winstdeelname berekend. Deze winstdeelname wordt forfaitair geraamd op 20%. Om het maximale te verzekeren kapitaal te kennen, moeten we het bedrag dus nog delen door 1,20.

Update fiscus

Verzekeraars worden de laatste maanden vaker geïnformeerd over een gewijzigd standpunt van de fiscus in het kader van de 80%-regel.

Wanneer een vennootschap besliste om geen inhaling / backservice te doen van de jaren gepresteerd buiten de onderneming (max. 10 jaar) dan moest de vennootschap tot nu toe geen rekening houden met de bovenwettelijke pensioenen opgebouwd buiten de huidige onderneming. Deze visie werd tot nu door alle verzekeraars gevolgd.

Dit standpunt wordt niet langer aanvaard door de fiscus en verdeelt de verzekeraars momenteel in twee kampen. Terwijl het eerste kamp achter de initiële interpretatie blijft staan, groeit de tweede groep. Zij passen uitsluitend het gewijzigde standpunt van de fiscus toe om hun klanten te beschermen tegen eventueel onheil.

Kiest u voor de oude interpretatie dan kan er geen garantie meer worden gegeven dat deze berekening nog fiscale aftrek van de premie(s) mogelijk maakt! Het risico bestaat dat in geval van een fiscale controle de fiscale aftrek van deze premies dan wordt verworpen.

Laat u daarom samen met uw boekhouder steeds bijstaan door een expert. Plan hier uw online afspraak.