Belangrijk bericht voor landbouwers i.v.m. de weersverzekering

De ‘Weersverzekering’, een exclusieve samenwerking van AG Insurance en Hagelunie.

U weet ongetwijfeld al wat de vorige Vlaamse regering in maart 2019 beslist heeft: vanaf 2020 krijgt u van het Vlaamse Rampenfonds geen vergoeding meer voor openluchtteeltschade door ongunstige weersomstandigheden in Vlaanderen.

Tot 2025 is er een overgangsregeling, maar wanneer u voor zo’n schade toch een vergoeding wilt, zult u nu al zélf een verzekering moeten afsluiten. Neemt u een erkende verzekering, dan kunt u een premiesubsidie krijgen.

Hagelunie

Hagelunie is de Nederlandse specialist in gewassen en gewasverzekeringen.

De Brede Weersverzekering dekt schade door:

 • droogte
 • vorst
 • storm en rukwinden
 • ijzel
 • hagel
 • hevige of aanhoudende regen

Welke openluchtteeltschade verzekert de Brede Weersverzekering niét?

Deze schade is niét gedekt:

 • schade door ‘échte’ natuurrampen (aardverschuiving, grondverzakking, overstroming, natuurbrand…)
 • schade aan illegale gewassen
 • schade die ontstaat doordat u contractuele verplichtingen niet nakomt
 • schade die niét door extreme weersomstandigheden veroorzaakt werd
 • schade door ernstige conflicten of terrorisme

In de algemene voorwaarden leest u de volledige lijst van uitsluitingen.

Uw verzekeringsmakelaar

Telefonisch, online en offline