Borg stellen

Wat betekent 'zich borg stellen'?

Wanneer iemand zich borg stelt voor iemand anders, dan verbindt hij zich om in de plaats van de schuldenaar te betalen wanneer deze nalaat zijn schulden zelf te betalen. De borg (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon) verbindt zich dus tegenover de schuldeiser om de schuld te betalen wanneer de schuldenaar zijn verplichting niet nakomt op vervaldag. Bijvoorbeeld: ouders die zich borg stellen voor de schulden van hun kind bij bv. de aanvraag van een lening voor de aankoop van een woning of zelfs auto. Iedereen die de juridisch bekwaamheid heeft, kan zich borg stellen. Zo kan een echtgenoot zich theoretisch dus alleen borg stellen, meestal zal de toestemming van beide echtgenoten worden gevraagd.

Conclusie

De borg moet dus goed beseffen dat zijn eigen vermogen kan worden aangesproken om de schulden van de schuldenaar t.o.v. de schuldeiser te vereffenen wanneer de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt.