Betaalt de verzekering als ik geen rookmelder installeerde?

Rookmelder overal verplicht

Een rookmelder is in Vlaanderen sinds 1 januari 2020 verplicht in elke woning.

Voor huurwoningen in Vlaanderen is de verplichting voor het plaatsen van een voldoende aantal rookmelders al langer van toepassing. Voor private woningen werd de regeling gefaseerd ingevoerd en gold onderstaande data:

  • huurcontracten (voor private woningen) gesloten vanaf 1 januari 2013;
  • de regel voor rookmelders geldt voor private woningen gebouwd voor 1945 sinds 1 januari 2016;
  • voor private woningen gebouwd na 1945 geldt de verplichting voor de rookmelder vanaf 1 januari 2019;
  • sociale woningen moeten na 31 december 2016 over voldoende branddetectie beschikken;
  • nieuwbouwwoningen, na renovatie (en waarvoor een omgevingsvergunning nodig is), studentenkoten.

Sinds 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen over rookmelders of een branddetectiesysteem beschikken. Dit betekent minstens een branddetector per verdieping. En vanaf 1 januari 2021 kan het ontbreken ervan leiden tot een ongeschiktverklaring (voor verhuur) van het huis.

Geen rookmelder, toch schadeloos gesteld?

Hebt u de verplichte rookmelder niet geïnstalleerd in de (huur)woning, dan zal de verzekeraar van de brandverzekering alsnog tussenkomen verlenen na een schadegeval. Dit geldt trouwens ook wanneer er omwille van een niet conforme elektrische installatie brand zou uitbreken.

Wanneer elektrische installatie niet conform is of het verplichte rookdetectie apparaat werd ‘vergeten’, dan zou de verzekeraar na het schadedossier omwille van o.a. het ‘hoge risico’ kunnen opzeggen mits rekening te houden met de geldende regels. Uiteraard heeft u als verzekeringsnemer eveneens na de afhandeling van een schadegeval hetzelfde recht om uw verzekeringscontract te beëindigen.