Uw beleggingen over verschillende pijlers heen

Beleggingen

Maes Group waakt erover haar diensten op een loyale, evenwichtige en professionele manier te leveren en dit met het oog op het belang van de klant. Zo wordt ook elke potentiële belegging vooraf gescreend en afgetoetst i.f.v. uw behoeften, kennis en ervaring en uw financiële situatie.

Voor onze niet-bancaire oplossingen bieden wij u een uitgebalanceerd concept aan waarin een ruime waaier van diensten zit vervat.

Tak 21

Sparen of beleggen met zekerheid op middellange tot lange termijn?

 

Tak 23

Sparen of beleggen in fondsen voor een potentieel hoger rendement?

 

Tak 26

Sparen of beleggen met zekerheid op korte tot middellange termijn?

 

Belegging

Tak 44

Combineer de spaar- en beleggings-voordelen van tak 21 en 23.

 

Op onze website vindt u een greep uit het uitgebreid aantal mogelijkheden waaronder o.a. opbouw van vermogen, pensioenplanning, beleggingen, spaarplannen, ... Opbouwen, laten renderen of overdragen?

Als financieel expert werken wij samen met u een gedetailleerd plan uit dat uw toekomst veilig stelt. En wist u dat zelfs (buitenlands) vastgoed tot die mogelijkheden behoort?

Voor onze bancaire oplossingen verwijzen wij u graag naar het bancaire luik.