Is uw jacht verzekerd?

De burgerlijke aansprakelijkheid (jacht) van de jager is een wettelijk verplichte verzekering. Hierbij heeft de wetgever duidelijk afgebakend waaraan een basiscontract moet voldoen. Een goede verzekering biedt niet enkel ruime bescherming in BA voor de jager maar ook dekking aan de andere deelnemers die deelnemen aan de jacht zoals bv. de inrichter van jachtpartijen of drijfjachten, de tracker-drijver en de bijzondere veldwachter.

Onze verzekering jacht: ontworpen voor jagers

Welke zaken zijn zoal verzekerd in een goede jachtverzekering?

  • Aansprakelijkheid: ondanks dat dit luik wettelijk verplicht is, zijn er toch verschillen. Wij verkiezen dan ook heel ruime bescherming in BA, bovenop de wettelijk voorziene dekking (ongeacht de jachtmethode: geweer, pijl en boog, roofvogel, …).
  • Ruime rechtsbijstand
  • Dekking voor materiële schade aan het jachtwapen
  • Mogelijkheid om dierenartskosten van jachthonden te verzekeren

Enkele voorbeelden

Aansprakelijkheid van de directeur-inrichter

Voorbeeld 1: De jachtpartij is afgelopen. Een opgejaagd everzwijn loopt over de openbare weg net op het moment dat er een voertuig passeert. Het voertuig probeert het dier te ontwijken, maar belandt in de berm. De inzittenden zijn gewond en worden naar het ziekenhuis afgevoerd. Eén van hen blijft levenslang verlamd.

Voorbeeld 2: Het gewonde dier wordt neergeschoten door de tracker-drijver. Hij haalt zijn mes tevoorschijn. Het dier verzet zich. De tracker verwondt een deelnemer. De inrichter van jachtpartijen of drijfjachten wordt aansprakelijk gehouden voor de handelingen van de tracker-drijver voor wie hij aansprakelijk is.

 

Aansprakelijkheid van de tracker-drijver

Voorbeeld 1: De hond van de tracker-drijver achtervolgt een wild dier dat in de richting van de weg vlucht. Een voertuig raakt dat op dat ogenblik net voorbijrijdt. De tracker-drijver wordt aansprakelijk gesteld voor de handelingen van zijn hond.

Voorbeeld 2: Tijdens een jachtpartij respecteert de tracker-drijver de bevelen van de inrichter van jachtpartijen of drijfjachten niet. Een jager vuurt in de richting van een andere jager.

 

Aansprakelijkheid werkgever bijzondere veldwachter

Op vraag van zijn werkgever heeft de bijzondere veldwachter zakken tarwe voor de fazanten meegebracht. Maar hij plaatst de zakken te dicht bij de afsluiting van het terrein en de paarden van de buur eten de tarwe op. De paarden sterven.

 

Belang waarborg dierenartskosten jachthond (optie)

Tijdens een jachtpartij raakt de hond van de jager of de tracker-drijver geklemd in een muskusrattenval. Hij wordt naar de dierenarts gebracht.