bouw, risico, verzekering

Wat is een ABR verzekering?

ABR: een aparte verzekering

ABR staat voor een verzekering alle bouwplaats risico’s. Dergelijke verzekering is meestal aangewezen wanneer u begint u aan een nieuwbouw of een belangrijke, ingrijpende verbouwing. Want als bouwheer kunt u op basis van het oude Burgerlijk Wetboek artikel 544 aansprakelijk worden gesteld, zelfs als u geen ‘fout’ hebt begaan. Sinds 4 februari 2020 actualiseerde de wetgever haar wetteksten en goot dit in nieuwe onderdelen. Het nieuwe (lees actuele) Burgerlijk Wetboek 3 ‘Goederen’ vervangt de oude versie en trad in werking op 1 september 2021.

Verkenning van de ABR verzekering

Laten we eerst eens kijken naar wat een ABR verzekering precies inhoudt. In eenvoudige bewoordingen is het een speciale vorm van verzekering die speciaal is ontworpen om u als bouwheer en alle partijen die deelnemen aan de bouw te beschermen tegen financiële tegenvallers die zich kunnen voordoen tijdens de bouw van een project. Het is als een financiële beschermingsparaplu voor uw bouwprojecten en vermijdt discussies tussen verschillende verzekeraars.

Waarom is ABR verzekering zo belangrijk?

Bescherming tegen schade

De reden waarom ABR verzekering in België zo belangrijk is, heeft alles te maken met het verzekeren van een bouwwerf. De woonst kan immers pas door een brandverzekering worden verzekerd eenmaal deze winddicht is. En bouwwerven zijn nu eenmaal onderhevig aan tal van risico’s, zoals brand, diefstal, vandalisme en zelfs natuurrampen. Hier komt de ABR verzekering in the picture, omdat ze de kosten dekt voor het herstellen of vervangen van beschadigde eigendommen. Dit is niet alleen een financiële reddingsboei, maar ook gemoedsrust voor de bouwheer en -professionals in België.

Verlies van Inkomsten

Maar dat is niet alles; ABR verzekeringen gaan verder dan alleen eigendomsbescherming. Ze bieden ook dekking voor verlies van inkomsten als gevolg van onvoorziene onderbrekingen in de bouwwerkzaamheden in België. Stelt u zich voor dat uw project vertraging oploopt vanwege een verzekerde gebeurtenis. In dat geval komt de verzekering tussenbeide en dekt de gederfde inkomsten. Dit zorgt ervoor dat uw financiële stabiliteit niet in het gedrang komt, zelfs niet in de Belgische bouwsector, waar vertragingen vaak voorkomen.

Aansprakelijkheid in de Belgische Context

ABR verzekeringen in België gaan nog een stap verder. Ze dekken ook aansprakelijkheid voor schade aan derden of letsel op de Belgische bouwplaats. Dit is van groot belang, aangezien Belgische bouwprojecten vaak in contact komen met het publiek. In overeenstemming met de Belgische wetgeving worden aannemers verantwoordelijk gehouden voor ongevallen of schade aan eigendommen. De ABR verzekering biedt hier de nodige bescherming.

Wie heeft baat bij een ABR verzekering?

Nu vraagt u zich misschien af: wie heeft er eigenlijk baat bij dergelijke ABR verzekering? Het blijkt dat het niet alleen voor de bouwheer van belang is. Ook aannemers van bouwprojecten, architecten en andere professionals die betrokken zijn bij de bouwsector kunnen er enorm van profiteren. Kortom, iedereen met een financieel belang in een bouwproject kan baat hebben bij deze verzekering.

Aannemers

Voor aannemers in België biedt de ABR verzekering een gemoedsrust die niet te evenaren is. Financiële risico’s worden tot een minimum beperkt, waardoor zij met vertrouwen projecten kunnen aannemen en uitvoeren. Dit geldt zelfs voor de meest uitdagende projecten in de Belgische bouwsector.

Projecteigenaren

Voor eigenaars van bouwprojecten fungeert de ABR verzekering dan weer als waarborg om ervoor te zorgen dat projecten volgens schema worden voltooid. Het beschermt hun investering en voorkomt extra kosten als gevolg van vertragingen, wat heel gebruikelijk kan zijn binnen de Belgische markt.

Architecten en ingenieurs

Zelfs voor professionals zoals architecten en ingenieurs in België kan de ABR verzekering van onschatbare waarde zijn. Het beschermt hen tegen aansprakelijkheid als gevolg van ontwerp- of technische fouten die schade of vertragingen kunnen veroorzaken.

Hoe werkt ABR verzekering in België?

Nu u begrijpt wie er baat bij heeft, laten we eens kijken hoe zo een ABR verzekering eigenlijk werkt. Het is gebaseerd op een polis die specifiek is afgestemd op de behoeften van uw bouwproject binnen ons land. Deze polis kan verschillende dekkingen omvatten, zoals materiële schade, aansprakelijkheid en verlies van inkomsten. De premie wordt doorgaans berekend op basis van verschillende factoren, zoals het type gebouw, de waarde van de werken, de werken die moeten gebeuren, de duur van de werken, enzovoort.

Uw verzekeringsspecialist ABR

In de wereld van structurele bouwwerken is een ABR verzekering veel meer dan alleen een polis; het is een schild dat uw financiële belangen beschermt. Om de juiste ABR verzekering te vinden die aansluit bij uw specifieke behoeften, is het dus belangrijk om samen te werken met een ervaren specialist in verzekeringen. Heeft u nog verdere vragen over ABR verzekeringen of wilt u meer informatie over hoe deze verzekering u kan helpen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn er om uw vragen te beantwoorden en om u te helpen bij het beschermen van uw bouwprojecten.

Uw verzekeringsmakelaar

Of contacteer ons met uw vraag.

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u nog een vraag of vind u niet wat u zoekt?

Meerdere maatschappijen

Als onafhankelijke krediet- en verzekeringsmakelaar werken wij voor u, niet voor de maatschappijen. Zonder extra kosten!

Beste deal

Wanneer u keuze hebt tussen verschillende maatschappijen, dan is het makkelijker om de juiste oplossing te vinden tegen de juiste prijs.

Lokale Service

Wij staan klaar voor onze cliënten: telefonisch, online en offline. Als expert kennen wij de markt en zorgen voor de oplossing die het best aansluit bij uw behoeften.

Maak uw afspraak

Wij zijn er voor u: telefonisch, online en offline. We werken steeds na afspraak.