Door een ziekte of een ongeval kunt u hulp nodig hebben bij de eenvoudigste dagelijkse handelingen. Onze samenleving veroudert en het wettelijk pensioen volstaat niet langer om de zorgkosten te betalen. Ook indien u met geluk wat spaargeld hebt of een woning bezit, kan u het risico lopen dit allemaal te verliezen als u zorgbehoevend wordt. Ook al stijgt de kans op gezondheidsproblemen met de leeftijd, op zorgbehoefte staat echter geen leeftijd. Via de Vlaamse Zorgverzekering geniet u 130 euro per maand (in ruil voor uw jaarlijkse bijdrage van 50 euro) dus een extra aanvulling is geen overbodige luxe ...

Zorgverzekering

Onze zorgverzekering voorziet in geval van zorgbehoefte een maandelijkse forfaitaire vergoeding van € 275 tot € 2 200 voor uw niet-medische zorg, zonder wachttijden. De verzekeraar organiseert de uren thuiszorg na ontslag uit het ziekenhuis naargelang de gekozen formule.  Binnen de formule Comfort en Top worden zelfs de kosten van uw residentiële zorg (rusthuis) vergoed zodat u nooit op uw spaargeld en/of familie dient terug te vallen!