6 risico’s bij beleggen

Beleggen een risico of een makkie?

Door succesverhalen lijken zowel beginnende als meer ervaren beleggers soms de verschillende risico's van beleggen te vergeten. De beurs is 'no easy way' om snel een aantrekkelijk rendement te behalen!

Beleg nooit geld dat u op korte termijn nodig kunt hebben, want afhankelijk van de belegging kunt u een deel van uw inleg tot de ganse investering kwijtspelen! Uw beleggersprofiel en de risicoklassen zijn niet heilig maar kunnen zeker enig houvast bieden.

De markt, een risico voor beleggen

Vertrouwen is essentieel voor de consument, de ondernemer en dus ook voor de belegger. Economische veranderingen zijn inherent aan de markt en ontwikkelen zich meestal geleidelijk aan. Echter kunnen deze veranderingen een invloed hebben op uw beleggingen.

Bij economische veranderingen kunt u denken aan bv. de fases binnen de conjunctuur. Binnen dergelijke golf onderscheiden we meestal 4 verschillende fases (expansie, recessie, crisis en herstel). Dergelijke economische veranderingen kunnen uw beleggingen dus positief of negatief beïnvloeden.

Risico beleggen, Maes Group
De rente, een risico voor beleggen

Klassiek zal de consument bij een stijgende rente minder uitgeven, zullen de rentelasten voor bedrijven toenemen en bijgevolg zal de winst van bedrijven onder druk komen te staan.

Een verder oplopende rentestijging wordt meestal volgens de geschiedenisboeken gevolgd door een recessie. En laat de FED (Amerikaanse Centrale Bank) in 2017 en 2018 nu juist al verschillende renteverhogingen hebben doorgevoerd. In Europa hield de ECB (Europese Centrale Bank) net op een historisch laag niveau.

Kort door de bocht zou u kunnen stellen dat renterisico uw belegging onder druk kan zetten wanneer de marktrente daalt.

Risico beleggen, Maes Group
De koers, een risico voor beleggen

Het koersrisico is waarschijnlijk het meest gekende of zichtbare risico. Dagelijks schommelen koersen van aandelen, grondstoffen, beleggingsfondsen, e.d. Bij een risicovolle belegging zoals bv. een volatiel aandeel kan de koers soms zeer instabiel zijn en kunnen er grote uitschieters worden genoteerd.

Naast het vermijden van risicovolle beleggingsproducten, kunt u het koersrisico beperken door bv. te spreiden.

Valuta, een risico voor beleggen

We onderscheiden een direct en indirect valutarisico. Wanneer u aandelen of obligaties in portefeuille heeft die noteren in $ (Amerikaanse dollar), dan zal de wisselkoers van dollar uw belegging beïnvloeden. Maar ook indirect kunnen uw beleggingen hieraan worden blootgesteld. Want wat wanneer de inkomsten van het bedrijf waarin u heeft geïnvesteerd, zijn inkomsten hoofdzakelijk haalt uit import en een andere valuta?

Risico beleggen, Maes Group
Het krediet, een risico voor beleggen

Wanneer een bedrijf of land niet langer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen loopt de belegger een groot risico. In het geval van een (staats)obligatie kan de rente niet meer worden betaald of wordt op einddatum het kapitaal niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald. Ook bij aandelen kan dit betekenen dat uw belegging niets meer waard is. Denk hierbij bv. aan de Griekse staatsschuldencrisis of de verschillende crisissen in Argentinië.

Liquiditeit, een risico voor beleggen

Als uw beleggingsproduct moeilijk of slecht te verhandelen is, dan spreken we van een liquiditeitsrisico. Wanneer er weinig tot geen vraag / aanbod is, dan is uw belegging illiquide. Dit betekent dat u uw belegging niet altijd kunt verkopen wanneer u dit wenst of kan dit betekenen dat u uw aandeel enkel tegen een fors lagere koers kunt verkopen.